Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.2 - Proiecte de tip CLOUD și de infrastructuri masive de date

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 1.1 Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții trebuie să fie organizații de drept public de cercetare și diseminare a cunoștințelor, cu personalitate juridică, numite în continuare organizații de cercetare. Din această categorie fac parte instituții de drept public, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate în conformitate cu art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanții pot fi :

 • instituții de învățământ superior de drept public acreditate sau structuri ale acestora,
 • instituții CD de drept public:
  • institute naționale de cercetare-dezvoltare,
  • institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare ale Academiei Române și de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură,
  • institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public,
  • centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale.

Solicitanții trebuie să respecte definiția organizației de cercetare (care, în acest caz, poate fi doar de drept public) conform Comunicării Comisiei 2014/C 198/01 Cadrul privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Activități eligibile

Tipuri de activități eligibile:

 • Achiziția de echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe necesare pentru funcționarea centrului de resurse CLOUD și a INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE;
 • Achiziția de aplicații informatice și licențe pentru software specifice funcționării CLOUD și INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE (inclusiv middleware);
 • Realizarea de servicii și aplicații informatice necesare pentru administrarea și funcționarea centrelor de resurse CLOUD și pentru INFRASTRUCTURILE MASIVE DE DATE (altele decât cele achiziționate pe proiect);
 • Achiziția de servicii de asistență tehnică şi consultanță:
  • Servicii pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziție); 
  • Servicii pentru punerea în funcțiune a centrului de resurse CLOUD;
  • Servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
  • Servicii de IT de dezvoltare/ actualizare aplicații, configurare baze de date;
  • Servicii pentru instruirea personalului de exploatare (pentru operarea/ administrarea de aplicații informatice).
 • Activități de diseminare a rezultatelor proiectului (participare la manifestări științifice, publicări de articole, editare de brosuri si materiale de promovare, etc);

 • Activități de informare și publicitate privind proiectul, conform manualului de identitate vizuală 2014-2020(http://newpoc.research.ro/ro/articol/4193/instructiuni-beneficiari-strategia-de-comunicare-pentru-instrumentele-structurale-2014-2020);

 • Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul);

 • Management de proiect.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Buget alocat: 55.229.410 lei:

 • pentru regiuni mai puțin dezvoltate: 48.601.880,8  lei;
 • pentru regiuni mai dezvoltate (București-Ilfov): 6.627.529,2  lei.

S-a aplicat principiul alocării finanțării (procent finanțare) după locația proiectului (100% în regiuni mai dezvoltate sau 100%  în regiuni mai puțin dezvoltate).

In acest context, propunerile de proiecte „admise la finanţare” vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în două liste separate, în funcție de localizarea (locul unde se implementează proiectul) în regiuni - mai dezvoltate (București-Ilfov) sau mai puțin dezvoltate (restul regiunilor țării).

Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte „admise la finanţare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetelor aprobate (reprezentând asistența financiară nerambursabilă) pentru fiecare categorie de regiune.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru proiect, nu va depăși 5.000.000 lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

14 mai 2018 - 01 august 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021