Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.1 - E-guvernare - Evenimente de viață

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.3 Creşterea utilizǎrii sistemelor de e-guvernare

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Activității eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru asigurarea managementului de proiect, execuția / implementarea proiectului;
 • Achiziţionarea serviciilor de management de proiect;
 • Asigurarea interconectării/accesului la date pentru diferite instituții publice, pe baza analizei privind situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice adecvate;
 • Achiziţionarea / instalarea elementelor de infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi a software-ului de bază (software pentru preluarea, stocarea şi analiza informaţiilor, realizarea rapoartelor în scopul gestionării evenimentelor de viaţă gestionate de către ONRC) şi de securitate la nivelul infrastructurilor / echipamentelor;
 • Dezvoltarea şi testarea funcţionalităţilor întregului sistem, inclusiv testarea sistemului împreună cu beneficiarul;
 • Achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
 • Achiziţia de servicii de consultanţă și asistență tehnică, avize, acorduri, autorizaţii;
 • Achiziţia de servicii pentru instruire / formare profesională specifică;
 • Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului.

Atenție! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru acest apel – corespunzătoare secțiunii deschise, este de 25 milioane euro, (116.662.500 echivalent lei, conform cursului valutar BNR de la data de 25 ianuarie 2018, respectiv 1 EURO = 4.6665 lei), cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii.

Valoarea maximă nerambursabilă este de 25 milioane euro FEDR (116.662.500 echivalent lei, conform cursului valutar BNR de la data de 25 ianuarie 2018, respectiv 1 EURO = 4.6665 lei).

Rata de cofinanțare:

Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanţare nerambursabilă:

 • Dacă beneficiarul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile;
 • Dacă beneficiarul este finanţat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi dacă este finanţat doar din fonduri proprii) valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Valoarea finanțării nerambursabile se constituie astfel:

Regiunile de dezvoltare Total finanțare nerambursabilă
FEDR Bugetul de stat
Regiunile mai dezvoltate (București-Ilfov, inclusiv capitala București) 80% 20%
Regiuni mai puțin dezvoltate 85% 15%
La nivel național (pro-rata) 84,3411% 15,6589%

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererea de finanţare se va depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv.

Tipul de depunere: cu depunere la termen (o singură cerere de finanțare).

Sistemul informatic MySMIS se va deschide în data de 06.02.2018, ora 09.00 și se va închide la epuizarea bugetului alocat.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

06 februarie 2018 - 06 februarie 2023

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță