Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.2-RoEduNet

Beneficiari eligibili

 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Acţiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice și baze de date europene și internaționale

 

Condiții beneficiari eligibili

Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare este instituția solicitantă unică, ca organism public care asigură administrarea, operarea și dezvoltarea RoEduNet și a conexiunilor internaționale ale acesteia, în scopul interconectării rețelelor de comunicații ale unităților și instituțiilor conectate la Rețea (conform prevederilor HG nr. 1609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet" cu modificările și completările ulterioare) .

Activități eligibile

Următoarele tipuri de activități pot fi finanțate în cadrul proiectelor pentru continuarea dezvoltării RoEduNet:

 • Achiziția de echipamente IT, echipamente pentru comunicații și echipamente conexe;
 • Achiziția de aplicații informatice și licențe pentru software specific funcționării RoEduNet;
 • Realizarea de aplicații informatice necesare pentru administrarea și funcționarea centrelor de resurse (altele decât cele achiziționate pe proiect);
 • Achiziția de servicii de asistență tehnică de specialitate, consultanță, expertiză:
  • Servicii pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziție);

  • Servicii tehnologice specifice;

  • Servicii de consultanță și expertiză în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și/sau servicii de asistență pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică);

  • Servicii de IT de dezvoltare / actualizare aplicații, configurare baze de date;

  • Servicii pentru instruirea personalului de exploatare (pentru operarea/ administrarea de aplicații informatice).

 • Activități de diseminare a rezultatelor proiectului (participare la manifestări științifice);

 • Activități de informare și publicitate privind proiectul (conform manualului de identitate vizuală 2014-2020);

 • Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul);

 • Management de proiect.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 27.152.000 lei.

Pentru acest tip de proiect, care are un impact la nivel național, se aplică pro-rata (calculată pe baza criteriului „structura pe regiuni a României”):

 • 87,50% pentru regiunile mai puțin dezvoltate (LDR);
 • 12,50% pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru proiect, nu va depăși bugetul alocat de 27.152.000 lei.

Asistența financiară nerambursabilă reprezintă 100% din totalul costurilor eligibile. 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 iulie 2018 - 16 septembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță