Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.1 - E-guvernare și Interoperabilitate

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

PI 2.c Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 

Condiții beneficiari eligibili

 • Proiecte de tip A (E-guvernare - Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă):
  • Ministerul Afacerilor Interne (prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date - DEPABD și Direcția Generală Comunicații și Tehnologia Informației - DGCTI) în parteneriat cu:
   • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS);
   • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI);
   • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).
 • Proiecte de tip B (E-guvernare - Hub de servicii la nivelul MAI:
  • Ministerul Afacerilor Interne prin direcțiile de specialitate.
 • Proiecte de tip C (Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE):
  • Autorități ale administrației publice centrale care gestionează / coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate între aceste instituții.

Activității eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Derularea activităților necesare realizării achizițiilor specifice proiectului;
 • Derularea activităților necesare pentru asigurarea informării și publicității proiectului;
 • Derularea activităților necesare implementării proiectului;
 • Derularea activităților necesare instruirii / formării profesionale specifice;
 • Derularea activităților specifice managementului de proiect;
 • Derularea activităților necesare achiziției de servicii de auditare tehnică și financiară intermediară / finală a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru acest apel este de 50,68 milioane Euro FEDR, echivalentul în lei a 233,05 milioane Lei, conform cursului valutar BNR de 1 Euro = 4,5984 la data de 1 noiembrie 2017, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii.

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului:

 • Proiect de tip A: 34 milioane Euro FEDR (156,35 milioane Lei);
 • Proiect de tip B: 14,87 milioane Euro FEDR (68,38 milioane Lei);
 • Proiect de tip C: 1,81 milioane Euro FEDR (8,32 milioane Lei).

Rata de cofinanțare:

 • Pentru beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.
 • Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili (cei finanțați atât de la bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și cei finanțați doar din fonduri proprii), valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Pentru informații suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014.

Tipul de depunere: continuă până la epuizarea bugetului alocat pentru acest apel.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță