Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.2.1 - Proiect tehnologic inovativ

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv specific

Acţiune 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităţi, în scopul inovării de procese si de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere

Condiții beneficiari eligibili

Pentru această acţiune pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de activități eligibile:

 • Cercetare industrială;
 • Dezvoltare experimentală;
 • Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
 • Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
 • Alte activități de inovare:
  • detașarea de personal cu înaltă calificare;
  • achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării;
  • achiziția de servicii de sprijinire a inovării.
 • Inovare de proces și organizațională;
 • Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Alte informații specifice

În cadrul prezentului apel se pot depune si proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării. Zona Investiţiei Teritoriate Integrate Delta Dunării reprezintă arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 68.700.000,00 lei (apel regiuni mai dezvoltate) și 217.684.700,00 lei (apel regiuni mai puțin dezvoltate, inclusiv ITI Delta Dunării).

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei.

Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023. Toate plățile efectuate de beneficiar nu pot să depășească 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 noiembrie 2017 - 16 mai 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță