Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.3 - E-cultură

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 2.4: Creşterea gradului de utilizare a Internetului

Acțiunea 2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

Condiții beneficiari eligibili

 • Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile cultură și TIC;

 • Parteneriate între cei menţionati mai sus - în funcţie de logica responsabilităţilor administrative şi eficienţa operaţională.

  În cazul în care se optează pentru parteneriat, liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităților pentru implementarea proiectului, raportarea către organismul intermediar.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prin intermediul secțiunii e-cultură se finanțează:

 • Achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv dezvoltare de software;

 • Achiziţia de servicii de informare şi publicitate;

 • Achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii;

 • Achiziţia de servicii pentru instruire / formare profesională specifică;

 • Activitatea echipei interne de proiect;

 • Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;

 •  Activitatea de digitizare

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanţării FEDR

În cadrul acestui apel va fi acceptat un singur proiect, cu valoare maximă de 10 milioane euro FEDR (echivalentul în lei = 45.000.000 lei), care va atinge valorile ţintă prevăzute în POC. Proiectul propus va include şi intervenţii în zona ITI de maxim 600.000 euro FEDR. În măsura în care intervenţiile adresate zonei ITI nu vor atinge valoarea de 600.000 de euro, diferenţa va putea fi alocată pentru celelalte zone.

Rata de cofinanțare:

Pentru proiectele implementate la nivel național asistență nerambursabilă solicitată și contribuția  solicitantului se va realiza în baza unei pro-rate care va conduce la următoarea intensitate a finanțării:

 • FEDR - 84,3411%

și

 • BS - 15,6589%

Pentru perioada 2014-2020, valoarea finanţării nerambursabile se constituie astfel: 

Regiunile de dezvoltare TOTAL FINANTARE NERAMBURSABILA
  FEDR BUGET DE STAT
Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru) 85% 15%
Regiuni mai dezvoltate (Bucureşti-Ilfov, inclusiv capitala Bucureşti) 80% 20%

 

 

Depunerea proiectului

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. 

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv.

Tipul de depunere: continuă până la epuizarea bugetului alocat pentru acest apel.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 martie 2017 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021