Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 - Instituții publice de CD / Universități (proiecte fazate)

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate

Condiții beneficiari eligibili

Pentru acest apel destinat proiectelor fazate, solicitanții sunt unici, și anume:

 • Academia de Științe Medicale, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”;
 • Universitatea de Vest Timișoara, pentru proiectul „Institutul de cercetări avansate de Mediu - ICAM”.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează numai proiectele a căror arie tematică de cercetare viitoare se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare:

 • Domeniile de specializare inteligentă:
  • Bioeconomia;
  • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
  • Energie, mediu și schimbări climatice;
  • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
  • Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

În cadrul acestui apel de proiecte se vor sprijini:

 • achiziționarea de teren;
 • construcţie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinație clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD;
 • activități de cercetare industrială (aplicativă), propuse pentru utilizarea angiografelor achiziționate si realizarea rețelei de cercetare
 • achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achiziționarea de active necorporale pentru CD;
 • management de proiect;
 • activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

Managementul proiectului trebuie realizat numai de către persoane angajate (sau care urmează a fi angajate) în cadrul instituției solicitante.

Activitățile propuse pentru finanțare prin POC prin proiectele fazate tebuie să fie în continuarea activităților proiectelor finanțate în cadrul operațiunii O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare) din POS CCE, în conformitate cu următoarele adrese:

 • Adresa 46345 din 1.06.2016 – Analiza Autorității de Management asupra propunerii de fazare privind proiectul “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”;
 • Adresa nr.6289 din 17.03.2016 – Analiza OI Cercetare asupra fazării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”;
 • Adresa 46342 din 1.06.2016 - Analiza Autorității de Management asupra propunerii de fazare privind proiectul “Institutul de cercetări avansate de Mediu - ICAM”;
 • Adresa nr.6290 din 17.03.2016 - Analiza OI Cercetare asupra fazării proiectului “Institutul de cercetări avansate de Mediu - ICAM”.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 88.192.764 lei, din care:

 • Academia de Științe Medicale, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri” – 58.910.635 lei;
 • Universitatea de Vest Timișoara, pentru proiectul „Institutul de cercetări avansate de Mediu - ICAM” – 28.466.129 lei.

Valoarea maximă a finanțării publice nerambursabile a fiecărui proiect trebuie să se încadreze în bugetul alocat proiectului respectiv.

Asistenţa financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile, între limitele precizate în Ghidul Solicitantului.

Depunerea proiectului

Proiectul se va depune prin intermediul aplicației MySMIS.

Perioada de depunere pentru aplicantul Academia de Științe Medicale (ASM) este 05.10.2016 - 04.12.2016;

Perioada de depunere pentru aplicantul Universitatea de Vest Timișoara (UVT) este 27.10.2016 - 04.12.2016.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

05 octombrie 2016 - 04 decembrie 2016

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021