Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.3 - FINALIST-IMM

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv specific

OS 1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE

Condiții beneficiari eligibili

Pentru această acţiune, pentru proiectele FINALIST-IMM, pot solicita finanţare proiecte pentru finanțarea activităților CD și de inovare cuprinse în propunerile IMM-urilor care au participat individual la competițiile Orizont 2020 pentru instrumentul dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument – phase 2”) și care au obținut din partea Comisiei Europene „Pecetea Excelenței” („Seal of Excellence”), dar care nu au fost selectate la finanțare din fondurile programului-cadru.

IMM-urile din Romania finaliste la competițiile Orizont 2020 de tip „H2020-SMEINST”, faza 2 pot aplica pentru acest tip de proiect.

Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru proiectele FINALIST-IMM, tipurile de activități eligibile sunt, după cum urmează:

 • Cercetare fundamentală;
 • Cercetare industrială;
 • Dezvoltare experimentală;
 • Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
 • Obținerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
 • Informare şi publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
 • Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare);

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile și cheltuielile eligibile consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea globală a apelului este de 154 milioane lei, din care 50.000.000 lei reprezintă alocarea stabilită pentru proiectele de tip RO-ECSEL, COMPLEMENT, FINALIST-IMM.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile acordate nu poate depăşi valoarea finanțării solicitată programului-cadru Orizont 2020 în cadrul propunerii de proiect care a primit „Pecetea Excelenței”, dar până la 11.000.000 lei (aproximativ echivalentul în lei a 2,5 milioane de euro).

 • Ajutor de stat/de minimis:
  • Finanţarea activităților realizate de întreprinderi constituie ajutor de stat de CDI şi se face în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităților cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor CDI prin Programul Operaţional Competitivitate”, elaborată în conformitate cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii).

   Pentru intreprinderi, cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activităţi şi în funcţie de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).

   Cotele de bază de finanţare publică a activităţilor de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

   • 100% pentru cercetarea fundamentală;
   • 50% pentru cercetarea industrială;
   • 25% pentru dezvoltarea experimentală.

Pentru intreprinderi, cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activităţi şi în funcţie de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014.

Tip de depunere: continuă.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 noiembrie 2016 - 12 iunie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021