Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.1 - Proiecte Fazate

Beneficiari eligibili

  • Instituție publică

Obiectiv specific

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili pentru acest apel de proiecte sunt:

  • Agenția pentru Agenda Digitală a României;

  • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de proiecte Activități finanțabile
Crearea / dezvoltarea și de sisteme de eGuvernare legate de evenimente de viață

a) Dezvoltarea de sisteme informatice și/sau infrastructuri IT destinate evenimentelor de viață;

b) Realizarea interoperabilității bazelor de date aferente evenimentelor de viață. 
Open Data

Proiectele trebuie să asigure simultan:

a) Publicarea în portalul naţional de date deschise data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor publice;

b) Securitatea la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru acest apel este de 27,5 mil. lei corespunzătoare bugetului alocat fazei II pentru fiecare proiect.

Rata de cofinanțare:

Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanţare nerambursabilă.

  1. Pentru beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile;
  2. Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili  valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile şi 2% rata de cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Depunerea proiectului

Înregistrarea şi transmiterea proiectelor se va face începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare.
Tipul de depunere: cu dată limită.

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv.
Termenul de depunere se poate prelungi în funcţie de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, ritmul de implementare sau alte considerente obiective. 

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalităţile de utilizare a aplicaţiei MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță