Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.2-Secțiunea I

Beneficiari eligibili

  • ONG

Obiectiv specific

Acţiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice și baze de date europene și internaționale

Condiții beneficiari eligibili

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România „Anelis Plus” este instituția solicitantă unică pentru proiectul destinat accesului cercetătorilor și specialiștilor la publicații și baze de date științifice internaționale, în calitatea ei de instituție dedicată scopului proiectului. 

Activități eligibile

  • achiziționarea de active corporale și de obiecte de inventar;
  • achiziționarea de active necorporale; 
  • accesul electronic la baze de date și publicații  științifice;
  • activitatea de management a proiectului; 
  • activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

  • Buget alocat: 186.741.000 lei (echivalentul în lei a 41,498 milioane euro).
  • Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect: 186.741.000 lei (echivalentul în lei a 41,498 milioane euro).
  • Asistența financiară nerambursabilă: 75% din totalul costurilor eligibile.
  • Contribuția solicitantului: 25% din totalul costurilor eligibile, la care se adaugă și cheltuielile neeligibile.

Depunerea proiectului

Se completează cererea de finanțare și se încarcă de către solicitant în MySMIS, în conformitate cu structura prezentată în Anexa 1 a Ghidului și ținând cont de precizările din acest capitol.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană