Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.2.1 Clustere

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Obiectiv specific

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Condiții beneficiari eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
 • Consorţii formate din:
  • Entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două);
  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor echipamente/dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementării proiectului Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 • Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  • elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare;
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție).
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 • Activități specifice echipei interne de management a proiectului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea totală pentru acest apel este de 13.691.758,06 euro (FEDR+BS),  echivalentul a 66.261.263,12 lei, din care 11.461.220,94 euro FEDR, echivalentul a 55.466.578,76 lei la cursul valutar Inforeuro pentru luna septembrie de 1 EURO = 4,8395 lei, din care:

 • Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate este de 8.632.846,46 euro FEDR, echivalentul a 41.778.660,42 lei;
 • Alocarea pentru regiunea mai dezvoltată este de 2.828.374,49 euro FEDR, echivalentul a 13.687.918,34 lei.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 5.000.000 euro, echivalentul a 24.197.500 lei la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 1.000.000 euro, echivalentul a 4.839.500 lei.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiții simultan:

 • nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului (cumulat pentru lider partener/i, dacă este cazul);
 • nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor) pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

02 octombrie 2020 - 02 noiembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021