Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.2.1 Clustere

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Obiectiv specific

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Condiții beneficiari eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
 • Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor / aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 • Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);
 • Activități necesare informării și publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  • elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
  • obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
  • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară / finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 • Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea totală pentru acest apel este de 29.062.500 euro (FEDR+BS),  echivalentul a 135.724.781 lei, din care 25.000.000 euro FEDR, echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, din care:

 • Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei;
 • Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 3.500.000 euro, echivalentul a 16.345.350 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei), la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 500.000 euro, echivalentul a 2.335.050 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei), la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiții simultan:

 • nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului;
 • nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor) pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

30 ianuarie 2019 - 29 aprilie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 14 iulie 2020
Ieri, 13 iulie 2020