Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.2.3 Secțiunea G

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Instituție de sănătate
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt unitățile și instituţiile CD de drept public care fac parte din sistemul național de CD conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare:

 • institute naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
 • institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură; 
 • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;
 • centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
 • alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile eligibile pentru acel apel de proiecte pot fi de mai multe tipuri:

Acivităţi de tip A - Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe: 

 • A.1 identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate a organizației de cercetare;
 • A.2 asistență directă acordată întreprinderilor;
 • A.3 organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri întocmite de organizația de cercetare;
 • A.4 instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A în materie de transfer de cunoștințe;
 • A.5 identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

Activiăţi de tip B - Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare:

 • B.1 acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul);
 • B.2 accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice;
 • B.3 închiriere de spații de lucru pentru activitățile  întreprinderii.

Activităţi de tip C - Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării: 

 • C.1 activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale;
 • C.2 detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;
 • C.3 cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întreprinderi;
 • C.4 servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de organizația de cercetare.

Activităţi de tip D - Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere:

Activităţi de tip E - Activități de management de proiect (inclusiv activităţi de informare şi publicitate privind proiectul). 

Valoarea proiectului şi a finanţării nerambursabile

 • Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei şi 13.500.000 lei.
 • Organizația de cercetare primește 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile prestate.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul solicitantului.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face pe www.poc.research.ro.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 iunie 2015 - 11 august 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță