Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 Secțiunea F

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Institut de cercetare

Obiectiv specific

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Condiții beneficiari eligibili

 • Instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică și a căror performanță instituțională a fost evaluată obținând calificativul:
  • „A+” sau „A” pentru institute CD, conform  prevederilor HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare,
  • „Universităţi de cercetare avansată şi educaţie” sau „Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică”, conform  prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte:

 • Proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente de CD (centre / laboratoare de cercetare în cadrul instituției) însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare;
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare.
 • Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. 

Activități eligibile:

 • achiziționarea de teren;
 • construcţie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinație clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD;
 • achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achiziționarea de active necorporale pentru CD;
 • management de proiect;
 • activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.
 • Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși 225.000.000 lei (50.000.000 Euro).
 • Asistența financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face pe www.poc.research.ro.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană