Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 Secțiunea B

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Cluster

Obiectiv specific

OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel sunt clusterele de inovare. Clusterul va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD).

Clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a cunoștințelor, organizații non-profit și alți operatori economici afiliați) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și a schimbului de cunoștințe și cunoștințe de specialitate și prin contribuții efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Investiții în facilități CD comune ale clusterului:

 • achiziționarea de teren; 
 • construcție/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD; 
 • achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri și/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc; 
 • achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD.

B. Activități de inovare în cluster:

 • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care aparțin clusterului;
 • detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare;
 • achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
 • achiziționare de servicii de sprijinire a inovării.

C. Activități de exploatare a clusterului:

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi; 
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, în conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat si Regulamentului 651/2014;
 • gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
 • organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

D. Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul).

Următoarele categorii de activități NU sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestei acțiuni, dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (și urmează a fi finanțate din fondurile solicitantului fără a se lua în considerație la calculul asistenței publice nerambursabile):

 • activități de informare și publicitate pentru proiect;
 • auditul final al proiectului;
 • managementul proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

​Buget alocat (doar pentru regiunile mai puțin dezvoltate) este de 31.702.352 euro (150.633.725,53 lei), din care:

 • 26.947.152 euro (128.039.392,73 lei) FEDR.

Valoarea minimă a unui proiect este de 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 euro).

Valoarea maximă a unui proiect este de 35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).

Cursul Inforeuro folosit este cel aferent lunii octombrie 2019, respectiv 1 Euro = 4,7515 lei.

Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:

Tipul activității Regiunea Intensitatea maximă a asistenței financiare nerambursabile
Investiții în clustere de inovare Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 65%
Activități de inovare (numai pentru IMM) - activități de tip B Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 50%
Activități de exploatare în clustere de inovare Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 50%

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Apelul este unul competitiv cu termen limită de închidere. 

Perioada de depunere este de 195 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS, conform corrigendum-ului publicat pe 26 iunie 2020.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

29 ianuarie 2020 - 15 septembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021