Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 Secțiunea B

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Condiții beneficiari eligibili

Următoarele categorii de solicitanți sunt eligibile:

 • Solicitantul este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare,

SAU

 • un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la această competiție în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare ca:
  • Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
  • Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior de stat acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, sau
  • Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

*Un solicitant / cluster de inovare poate depune un singur proiect în cadrul acestei competiții / cereri de propuneri de proiecte.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții în facilități CD comune ale clusterului:
  • achiziţionarea de teren;
  • construcţie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinație clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD;
  • achiziţionarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri şi/sau spaţii, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
  • achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD.
 • Activități de inovare în cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului și solicitantul, acolo unde acesta e o entitate diferită, respectă definiția IMM):
  • obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin organizației clusterului;
  • detașarea de personal cu înaltă calificare la solicitant;
  • achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării;
  • achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării.
 • Activități de exploatare a clusterului:
  • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
  • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
  • gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
  • organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea finanțării publice nerambursabile: 
  •  între 4.500.000 lei și 30.000.000 lei pentru proiecte care nu conțin activități de inovare pentru cluster;
  • între  4.500.000 lei și 20.000.000 lei pentru proiecte care conțin activități de inovare pentru cluster.
 • Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 7.500.000 euro sau, în cazul în care care proiectul conține activități de inovare pentru cluster, echivalentul în lei a 5.000.000 Euro.
 • Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu ve depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:
Tipul activității Regiunea Intensitatea maximă a asistenței financiare nerambursabile
Investiții în clustere de inovare

Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est,

Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

65%
București-Ilfov 55%
Activități de inovare (numai pentru IMM) Toate regiunile RO 50% (*)
Activități de exploatare în clustere de inovare Toate regiunile RO 50%

 

(*) În cazul particular al cheltuielilor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării (B3) și pentru serviciile de sprijinire a inovării (B4), intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a cheltuielilor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 Euro per solicitant, pe durata oricărei perioade de trei ani.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face pe www.poc.research.ro.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 iunie 2015 - 18 august 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță