Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 Secțiunea B

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Cluster

Obiectiv specific

OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt entitățile juridice care administrează structuri de tip cluster inovativ - organizația clusterului.

Organizația clusterului va conține cel puțin 10 părți independente organizate ca societăți comerciale, care se încadrează în categoria IMM-urilor conform Legii 346/2004 și cel puțin o parte independentă de tip organizaţie de cercetare (universitate sau institut CD).

Solicitantul de finanțare este organizația clusterului - entitatea juridică unică ce exploatează un cluster de inovare, înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare și care respectă toate condițiile impuse de Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:

 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, și care pot fi localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului;
 • Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin patrimoniului organizației clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare);
 • Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de inovare (animarea și promovarea clusterului, operarea instalațiilor clusterului (sau gestionarea activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe.

Tipuri de activități eligibile:

A. Investiții în clustere de inovare - investiții în facilități CD comune ale clusterului;

B. Activități de inovare în cluster;

C. Activități de exploatare în clustere de inovare

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat pentru apel este de 122.243.657,12 lei (echivalent a 24.838.699 Euro), din care:

 • 103.907.107,82 lei FEDR (echivalent a 21.112.894 Euro), din care:
  • bugetul alocat pentru zona ITI Delta Dunării este în valoare de 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro), cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condițiile legii, până la valoarea de 244.487.314,25 lei (echivalent a 49.677.398 euro), dintre care 207.814.215,64 lei fonduri FEDR (echivalent a 42.225.788 euro).

Suma alocată este disponibilă pentru:

 • regiunile mai puțin dezvoltate (LDR - fără a considera zona ITI Delta Dunării). Vor fi finanțate numai proiectele a căror locație de implementare se află pe teritoriul Românie în regiunile mai puțin dezvoltate;
 • proiectele derulate în regiunea ITI Delta Dunării.

În cazul în care, bugetul alocat zonei ITI Delta Dunării nu va fi contractat, diferența rămasă neutilizată va fi distribuită către celelalte regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Valoarea minimă a unui proiect este de 2.460.775 lei (echivalentul a 500.000 Euro).

Valoarea maximă a unui proiect este de 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 Euro).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Apelul este unul competitiv cu termen limită de închidere. 

Perioada de depunere este de 90 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS, conform corrigendum-ului publicat pe data de 2 noiembrie 2021.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

08 septembrie 2021 - 15 ianuarie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță