Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.1 Secțiunea A

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv specific

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Condiții beneficiari eligibili

 • Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care au activitatea de CD menționată în statut. Solicitanții pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici (în această categori fiind incluse și microîntreprinderile);
 • Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare / sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, care au activitatea de CD menționată în statut;
 • Entităţi cu personalitate juridică constituite conform reglementărilor specifice similare celor menționate la punctele a) și b), din alte state membre UE. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Prezentul apel se adresează solicitanților care vor dezvolta următoarele categorii de proiecte:

 • Proiecte de construcţii pentru crearea de noi departamente de CD (centre / laboratoare de cercetare în cadrul întreprinderii) însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare;
 • Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de CD existent însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare.
 • Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare.

Activități eligibile:

 • achiziționarea de teren;
 • construcţie / modernizare / extindere / consolidare / modificare / schimbare destinație clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD;
 • achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi / sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achiziționarea de active necorporale pentru CD.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Valoarea asistenţei financiare nerambursabile:
  • minimum 4.500.000 lei;
  • maximum 90.000.000 lei.
 • Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși următoarele sume:
  • 22.500.000 lei în Municipiul București;
  • 67.500.000 lei în regiunea Vest și județul Ilfov;
  • 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).
 • Finanțarea publică din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depăși următoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile:
Regiunea Întreprindere mare Întreprindere mijlocie Întreprindere mică

Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,

Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50% 60% 70%
Vest și județul Ilfov 35% 45% 55%
Municipiul București până la 31 decembrie 2017 15% 25% 35%
Municipiul București în perioada 2018-2020 10% 20% 30%

* În regiunea București-Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale numai pentru investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face pe www.poc.research.ro.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 iunie 2015 - 18 august 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță