Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.2.1 - Start-up și Spin-off - Secțiunea C

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Spin-off

Obiectiv specific

Acţiune 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităţi, în scopul inovării de procese si de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere

Condiții beneficiari eligibili

 • Start-up: întreprindere, înființată in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
 • Spin-off: întreprindere care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi / sau dezvoltare experimentală);
 • Achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi / sau dezvoltare experimentală);
 • Achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor;
 • Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă; 
 • Activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs / proces / tehnologie / serviciu;
 • Activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs / proces / tehnologie / serviciu);
 • Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul;
 • Activităţi pentru înființarea şi înregistrarea Spin-off-urilor.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară stabilită pentru acest apel de proiecte este de 33.364.465 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 840.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de Euro.

 • Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de Euro.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.

Depunerea proiectului

Tip de apel competitiv - Depunere continuă, cu evaluare periodică la 3 luni. Competiția se închide la contractarea bugetului alocat.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

22 decembrie 2016 - 05 aprilie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță