Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 1.1.4

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare

Obiectiv specific

PI 1a Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european

Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD

Condiții beneficiari eligibili

 • Organizaţii de cercetare:
  • instituţii de drept public sau privat, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate în conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Organizaţie de cercetare înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic sau de modul său de finanţare, al cărei scop principal este de a realiza în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.
 • Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică şi de dimensiunea acesteia (micro, mică, mijlocie, mare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități de cercetare fundamentală;
 • Activităţi de cercetare industrială;
 • Activităţi de dezvoltare experimentală;
 • Activități privind realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
 • Activităţi pentru obţinerea, validarea şi protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare si IMM-uri);
 • Activităţi de informare şi publicitate pentru proiect (numai pentru organizaţii de cercetare);
 • Management de proiect (numai pentru organizaţii de cercetare).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei și nu poate depăşi echivalentul în lei a 2 milioane de Euro.

În funcție de beneficiar și de activitate, rata de finanțare nerambursabilă poate fi:

Activitate Întreprindere mare Întreprindere mijlocie Întreprindere mică Organizație de cercetare
Cercetare fundamentală 100% 100% 100% 100%

Cercetare industrială

(care face obiectul diseminării pe scară largă)

50% 60% 70% 100%

Dezvoltare experimentală

(care face obiectul diseminării pe scară largă)

25% 35% 45% 100%

Realizare de studii de fezabilitate pregătitoare 

pentru activitățile CD

50% 60% 70% 100%

Obținerea, validarea și protejarea

drepturilor de proprietate industrială

- 50% 50% 100%
Informare și publicitate pentru proiect - - - 100%
Management de proiect - - - 100%

 

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face pe www.poc.research.ro.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 iunie 2015 - 01 septembrie 2015

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021