Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.1 - Big Data

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

PI 2.c Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care:
  • gestionează / coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viaţă;
  • gestionează / coordonează / asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de evenimentele de viaţă.
 • Parteneriate între cei menţionati mai sus - în funcţie de logica responsabilităţilor administrative şi eficienţa operaţională.

Activității eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Achiziţia de active corporale şi necorporale;
 • Achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
 • Achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii;
 • Achiziţia de servicii pentru instruire / formare profesională specifică;
 • Cheltuieli aferente echipei interne de proiect; 
 • Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului.

Proiectele trebuie să asigure simultan:

 • Asigurarea / Dezvoltarea unor infrastructuri / echipamente hardware pentru comunicaţii, cu software-ul aferent, după caz;
 • Dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată a informaţiilor, raportare, precum şi pentru emiterea unor alerte / avertizări;
 • Asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Buget estimat FEDR pentru acest apel de proiecte: 40 milioane Euro.

 • valoarea minimă a proiectului: 1 milion Euro (echivalentul în  lei = 4.500.000 lei)
 • valoarea maximă a proiectului: 26 milioane Euro FEDR (echivalentul în lei = 117.000.000 lei).

Rata de cofinanțare:
Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanţare nerambursabilă.

 • Pentru beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile;
 • Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili (cei finanţaţi atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi cei finanţaţi doar din fonduri proprii) valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile şi 2% rata de cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014 și prin platforma MCSI-OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro/) cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. 
Tipul de depunere: continuă până la epuizarea bugetului alocat pentru acest apel.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană