Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.1 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local - regiuni less

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Cameră de comerț
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții și partenerii pot fi:

 • ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de comerț);
 • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Parteneriatul trebuie să conducă la implementarea proiectului propus spre finanţare, sens în care partenerul/partenerii trebuie să deţină competențe/atribuții necesare în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus, în conformitate cu documentele de constituire/înființare/organizare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acţiuni orientative:

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților/acțiunilor din proiect:

 • dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare independentă a politicilor și strategiilor la nivel local;
 • dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice;
 • dezvoltarea/implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate, precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local;
 • dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic;
 • dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri, activități întreprinse în comun, participări și rețele tematice locale/regionale/naționale/europene;
 • sprijinirea de iniţiative de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalități de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Această cerere de proiecte din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 17.000.000,00 lei.

 • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000,00 lei,
 • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a solicitantului/liderului/partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

 • Finanțare din fonduri private - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat).

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului / liderului / partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cofinanțarea trebuie asigurată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de aceasta din proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

19 ianuarie 2021 - 31 martie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță