Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.1 - IP 20/2020

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților/acțiunilor din proiect:

Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor

  • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, după caz) și evaluări sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
  • realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor și competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat și intre palierele administrative;
  • elaborarea de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor autorităților și instituțiilor publice;
  • dezvoltarea și implementarea de sisteme, proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor;
  • sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației, conform SMBR.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă orientativă este de 7.000.000,00 lei.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte trebuie să fie naționale (în beneficiul regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunii mai dezvoltate).

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a solicitantului aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

  • Finanțare integrală din bugetul de stat - 83,8599% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, finanţare nerambursabilă din partea UE.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/ pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

Depunerea proiectului

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 27 noiembrie 2020, ora 23:59iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 7 decembrie 2020, ora 23:59.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană