Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.1 - IP 13/2019

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pot fi parteneri:

 • Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
 • Asociația Municipiilor din România;
 • Asociația Orașelor din România;
 • Asociația Comunelor din România.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management:

 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale;
 • realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de acțiuni de identificare, promovare și diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/bench-learning), a inovării și networking-ului în administrația publică.

Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor

 • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, după caz) și evaluări sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
 • realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor și competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat și intre palierele administrative;
 • elaborarea de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor autorităților și instituțiilor publice;
 • dezvoltarea și implementarea de sisteme, proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor;
 • sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației, conform SMBR;

Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pentru susținerea acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă orientativă este de 30.000.000,00 lei.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000.000,00 lei.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 30.000.000,00 lei.

Proiectele trebuie să fie naționale (în beneficiul regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunii mai dezvoltate) și să îndeplinească condițiile stabilite Ghidul Solicitantului.

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 3 mai 2019, ora 14.00

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/486/1/1/(IP13/2018).

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 3 iunie 2019, ora 17.00.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană