Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.1 - regiunea mai dezvoltată

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • unitățile administrativ-teritoriale (județul Ilfov, municipiul București și sectoarele municipiului Bucureşti) din regiunea mai dezvoltată.

Partenerii eligibili sunt:

 • unități administrativ-teritoriale (județul Ilfov, municipiul București şi sectoarele municipiului Bucureşti) din regiunea mai dezvoltată;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali;
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acţiuni orientative:

 

 • Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local:
  • introducerea / extinderea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 – CAF și/sau ISO 9001, BSC;
  • schimburi de experiență / networking-ul cu autorități, instituții, organisme publice naționale și internaționale.
 • Dezvoltarea abilităților:
  • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes (ex. managementul calității - CAF, ISO, managementul performaței - BSC).

Atenție! Cererea de finanțare nu este eligibilă în cazul în care cuprinde exclusiv acțiuni de formare și/sau diseminare! 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Această cerere de proiecte din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă de 2.750.000,00 lei pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov).

Pentru unităţi administrativ-teritoriale – orașe organizate ca municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti:

 • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei;
 • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 425.000,00 lei.

Pentru unităţi administrativ-teritoriale – judeţe: județul Ilfov

 • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei;
 • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 625.000,00 lei.

Valoarea finanţării nerambursabile din partea UE, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai dezvoltate.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/liderului/partenerilor pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, conform tabelului de mai jos:

Sursa de cofinanțare Solicitant/ lider /partener Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider/ partener Contribuție proprie

Asistența financiară nerambursabilă

(FSE+BS)

0 1 2 3=1*2 4 5=1*4

Bugetul local

Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider 2% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider x 2% 98% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider x 98%
Venituri proprii ale autorității publice Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener 2%  = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 2% 98% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 98%
Contribuție privată Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener 2% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 2% 98% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 98%

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014.

Atenție! Depunerea letrică sau modificarea formatelor standard conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

29 septembrie 2017 - 29 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță