Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.2 - CP 11/2018

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Condiții beneficiari eligibili

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel următoarele:

Autorități și instituții publice centrale Obiectivul specific din SNA Parteneri (asociați)

Ministerul Sănătății

3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali.
Ministerul Educației Naționale  3.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație 
 • Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali.

Camera Deputaților - Serviciile Camerei Deputaților / Senatul României - Serviciile Senatului României

3.3. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea membrilor Parlamentului
 • Senatul României - Serviciile Senatului României / Camera Deputaților - serviciile Camerei Deputaților;
 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali.

În cadrul acestei cereri de proiecte, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare. În situația în care se depun de către același solicitant mai multe cereri de finanțare, în evaluare va intra doar prima cerere de finanțare înregistrată în sistemul electronic.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților / acțiunilor din proiect:

 • Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția​:

  • sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, manuale de bune practici, colecții de cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.);
  • măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA;
  • dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
  • elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
  • elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese;
  • creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție.
 • Educație anticorupție:

  • creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională);
  • cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare financiară eligibilă este de 18.000.000,00 lei.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 6.000.000,00 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a solicitantului / liderului / partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

 • Finanțare integrală din bugetul de stat - 83,9839% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, finanţare nerambursabilă din partea UE. Procentul de 83,9839% este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
 • Finanțare integrală/parțială din venituri proprii - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
 • Finanțare din fonduri private -  98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului / liderului / partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

20 august 2018 - 22 octombrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021