Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.1 - regiuni mai puțin dezvoltate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • unităţi administrativ-teritoriale – judeţe și municipii din regiunile mai puțin dezvoltate (inclusiv unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD).

Partenerii eligibili sunt:

 • unități administrativ-teritoriale (județe, municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate,
 • orice alte autorități / instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acţiuni orientative:

 • Planificare strategică și financiară;
 • Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local;
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni:​
  • Accesul online la serviciile gestionate partajat de autoritățile și instituțiile publice locale;
  • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor;
  • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă;
 • Dezvoltarea abilităților

​Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Această cerere de proiecte din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 256.211.202,00 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile a solicitantului / liderului / partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se calculează în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

 • Finanțare integrală din bugetul de stat - 85% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, finanţare nerambursabilă din partea UE.
 • Finanțare din bugetele locale - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat).
 • Finanțare integrală/parțială din venituri proprii - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat).
 • Finanțare din fonduri private - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat).

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului / liderului / partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cofinanțarea trebuie asigurată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de aceasta din proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021