Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.2

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Academia Română
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane 

Condiții beneficiari eligibili

 

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Pot fi parteneri:

 • autorități și instituții publice centrale;
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
 • Academia Română.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților/acțiunilor din proiect:

 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane:

  • studii, analize pentru fundamentarea politicilor și strategiilor în domeniul managementului resurselor umane;

  • studii, analize pentru revizuirea cadrului legal, instituţional şi funcţional aferent managementului personalului din administraţia publică;

  • susținerea clarificării rolurilor şi responsabilităţilor asociate fiecărei categorii de personal și revizuirea în consecință a legislației;

  • analiza situației curente a actualelor sisteme de recrutare, evaluare și dezvoltare a carierei în funcția publică;

  • susținerea revizuirii reglementărilor privind managementul unitar al personalului din administrația publică, inclusiv recrutare și evaluare;

  • sprijin pentru redefinirea sistemului de formare profesională;

  • revizuirea politicilor motivaționale în domeniul resurselor umane în administrația publică, inclusiv a oportunităților de carieră;

  • susținerea standardizării competenţelor în domenii strategice de desfășurare a activităților în administraţie.

 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice:

  • dezvoltarea de instrumente, mecanisme, ghiduri, proceduri pentru: implementarea reglementărilor de management al resurselor umane,inclusiv aplicarea legii salarizării unitare, implementarea unui sistem de evaluare a personalului bazat pe criterii care urmăresc performanța;

  • elaborarea şi implementarea strategiilor de resurse umane și adaptarea și dezvoltarea competențelor personalului din compartimentele de resurse umane;

  • dezvoltarea, monitorizarea și coordonarea de mecanisme de punere în aplicare a politicilor și strategiilor de resurse umane;

  • implementarea unor standarde ocupaționale / cadre de competențe comune în domenii strategice de desfăşurare a activităţilor în administraţie;

  • dezvoltarea de competențe la nivelul personalului care are atribuții în ceea ce privește deciziile de resurse umane şi gestionarea resurselor umane;

  • promovarea bunelor practici în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului cu privire la managementul resurselor umane;

  • susținerea dezvoltării Sistemului naţional unic de evidenţă a ocupării în administraţia publică.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 12.000.000,00 lei.

Ținând cont de distribuția FSE între cele două categorii de regiuni de 19,36% pentru regiunea mai dezvoltată și 80,64% pentru regiunea mai puțin dezvoltată, pro-rata aplicabilă valorii eligibile a proiectelor este de 20,32274321% pentru regiunea mai dezvoltată și de 79,67725679% pentru regiunea mai puțin dezvoltată. 

Valoarea finanțării nerambursabile este diferențiată  pe  cele două categorii de regiuni:

 • pentru regiunea mai dezvoltată este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.
 

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data de 10 iulie 2020 până la data de 31.07.2020, ora 14:30.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/831/1/2 (IP18/2020).

Cererile de finanțare derivate din fișele de proiect acceptate se vor depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 15.09.2020 ora  23:59.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

10 iulie 2020 - 15 septembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță