Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.3

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemului judiciar

Condiții beneficiari eligibili

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Institutul Național al Magistraturii;
 • Școala Națională de Grefieri;
 • Inspecția Judiciară;
 • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • Direcția Națională Anticorupție;
 • Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
 • Ministerul Justiției;
 • Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor;
 • Autoritatea Națională pentru Cetățenie;
 • Agenția Națională de Administrare a Bunurilor;
 • Direcția Națională de Probațiune;
 • Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Institutul Național de Expertize Criminalistice

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții/organizații:

 • Instituții din sistemul judiciar;
 • Autorități ale administrației publice centrale care au competențele/atribuțiile necesare în legătură cu activitatea sistemului judiciar;
 • Asociații, uniuni și alte tipuri de organizații profesionale cu activitate în domeniul justiției;
 • Instituții de învățământ superior acreditate.

Activități/Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților/acțiunilor din proiect:

 • Elaborarea şi aplicarea de metode de analiză/diagnostic, de management organizaţional pe baza cărora să fie fundamentate deciziile și/sau orientările strategice;
 • Specializarea în management organizaţional (management strategic și resurse umane, planificare bugetară etc.), elaborarea de manuale, proceduri și metodologii specifice;
 • Eficientizarea activității instanțelor şi parchetelor, a volumului optim de muncă;
 • Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv prin analize de tip raport cost/calitate şi îmbunătăţirea sistemelor de management al acestora;
 • Evaluarea implementării noilor coduri;
 • Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivelul MJ-CSM- MP-ÎCCJ;
 • Implementarea unei soluții de tip Business Intelligence (interpretare, analiză a datelor şi prognoză) care să contribuie la procesul decizional;
 • Îmbunătățirea procesului de recrutare, evaluare și promovare a magistraților;
 • Îmbunătățirea procesului de formare la nivelul sistemului (stabilirea unor indicatori de calitate, evaluarea curriculelor de formare în raport cu cerințele, îmbunătățirea procesului de identificare a nevoilor de formare etc.); dezvoltarea unei platforme de testare și asistență psihologică a personalului din sistemul judiciar;
 • Consolidarea capacităţii IJ prin creşterea vitezei de reacţie, asigurarea celerităţii procedurilor de verificare și control cu privire la constatările privind conduita magistraților;
 • Dezvoltarea sistemului național de urmărire, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, inclusiv prin dezvoltarea/actualizarea periodică a sistemului informatic integrat de evidentă a creanțelor;realizarea unor evaluări independente periodice; formarea profesională a personalului din instituțiile implicate, bazată pe o abordare holistică și interdisciplinară;
 •  Elaborarea de metodologii pentru implementarea sistemului de control managerial intern, de standarde şi proceduri de lucru ;instrumente specifice de management dezvoltarea/modernizarea sistemelor IT suport și asigurarea interoperabilității/integrării cu alte sisteme IT; dezvoltarea de sisteme pentru evaluarea/monitorizarea proceselor operaționale de management și securitate;
 • Soluții IT pentru:
  • extinderea/îmbunătățirea/dezvoltarea/reconfigurarea sistemului IT de management al cauzelor (ECRIS), spre ex. prin: a) analiză și interpretare a datelor statistice;
  • arhivare electronică a dosarelor;
  • scriere automată după dictare pentru accelerarea redactării hotărârilor judecătorești și a actelor emise de procuror în timpul urmăririi penale;
  • alte funcționalități necesare sistemului judiciar; II creșterea capacității MP și a structurilor acestuia - DNA, DIICOT pentru efectuarea de investigații și percheziții informatice, inclusiv prin achiziționarea/dezvoltarea unui software de analiză a datelor și informațiilor disponibile în cauzele de corupție; III gestiunea evidenței profesioniștilor aparținând profesiilor conexe; IV dezvoltarea de sisteme IT colaterale.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Având în vedere faptul că, în cadrul acestei cereri de proiecte, sunt eligibile doar proiectele cu acoperire națională, care sunt în beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea București-Ilfov) și regiunile mai puțin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finanțarea acestora se va face atât din alocarea FSE pentru regiunea mai dezvoltată, cât și din cea pentru regiunea mai puțin dezvoltată, utilizând principiul proporționalității programului. Ținând cont de distribuția FSE între cele două categorii de regiuni de 19,36% pentru regiunea mai dezvoltată și 80,64% pentru regiunea mai puțin dezvoltată, pro-rata aplicabilă valorii eligibile a proiectelor este de 20,32274321% pentru regiunea mai dezvoltată și de 79,67725679% pentru regiunea mai puțin dezvoltată.

Valoarea finanțării nerambursabile, din partea UE, acordată este, la rândul ei, diferențiată  pe  cele două categorii de regiuni, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

De asemenea, solicitantul/liderul/partenerii trebuie să contribuie la valoarea totală eligibilă a proiectului propus cu o anumită sumă, ce se constituie în cofinanțare proprie.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a solicitantului/liderului/partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

 • Finanțare integrală din bugetul de stat - 83,9839% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, finanţare nerambursabilă din partea UE. Procentul de 83,9839% este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
 • Finanțare integrală/parțială din venituri proprii - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
 • Finanțare din fonduri private - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 20.09.2019, ora 14.00.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/354/1/3/(IP10/2018).

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 20.12.2019, ora 14.00.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 aprilie 2018 - 20 decembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță