Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.2 - IP 2 _2017

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Condiții beneficiari eligibili și parteneriate

Solicitanții eligibili sunt autorități și instituții publice centrale şi anume:

 • Ministerul Justiţiei;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 • Ministerul Finanțelor Publice.

Parteneri eligibili pot fi:

 • autorități și instituții ale administrației publice centrale;
 • unităţi administrativ-teritoriale – judeţe si orașe organizate ca municipii;
 • subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti;
 • autorități administrative autonome;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli de leasing (cheltuieli de leasing fără achiziție, cheltuieli de leasing cu achiziție);
 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;
 • cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;
 • cheltuieli aferente managementului de proiect (cheltuieli salariale cu echipa de management proiect, cheltuieli de deplasare pentru personal propriu și transport de bunuri, cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management, cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management, cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru managementul operațiunii);
 • cheltuieli generale de administrație;
 • cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile;
 • cheltuieli cu achiziția de active necorporale;
 • cheltuieli salariale (onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați, cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului);
 • cheltuieli cu deplasarea;
 • cheltuieli de tip FEDR;
 • cheltuieli cu servicii (cheltuieli pentru organizarea de evenimente, cheltuieli cu servicii pentru derularea activităților proiectului, cheltuieli pentru consultanță și expertiză, cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.);
 • cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Având în vedere faptul că, în cadrul acestei cereri de proiecte, se finanțează proiecte cu acoperire națională, care sunt în beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea București-Ilfov) și regiunile mai puțin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finanțarea acestora se va face atât din alocarea pentru regiunea mai dezvoltată, cât și din cea pentru regiunea mai puțin dezvoltată, utilizând principiul proporționalității, respectiv pro-rata stabilita la nivelul programului.

 • Procentul din alocarea pentru regiunea mai dezvoltată, aferent cheltuielilor eligibile, este de 19,36%, iar pentru regiunea mai puțin dezvoltată este de 80,64%. 
 • Valoarea finanțării din FSE:
Regiune Solicitanţi eligibili Valoarea finanţării din FSE
mai dezvoltată Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora =valoarea eligibilă a proiectului *19,36% *80%
mai puțin dezvoltată =valoarea eligibilă a proiectului *80,64%* 85%
 • Valoarea contribuţiei minime suportată de către solicitant:
Regiune Solicitanți eligibili Contribuție solicitant
mai dezvoltată Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora =valoarea eligibilă a proiectului *19,36% *20%
mai puțin dezvoltată =valoarea eligibilă a proiectului *80,64%* 15%
 • Valoarea proiectului:
  • Suma minimă aferentă unui proiect: 700.000,00 lei;
  • Suma maximă aferentă unui proiect: 12.000.000,00 lei.

Depunerea proiectului

I. Fişa de proiect, în format letric, poate fi depusă până la data de 20 februarie 2017:

 • Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Autoritatea de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte nr. IP7/2017

sau

 • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

 

II. Cererile de finanțare (doar cele care au avut o fișă acceptată) se vor depune până la data de 15 martie 2017, cu mențiunea că cele depuse ulterior (sau cele care nu sunt dezvoltate dintr-o fișă acceptată de AM POCA) nu vor intra în etapa de verificare.

Cererea de finanțare poate fi depusă:

 • Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Autoritatea de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte nr. IP7/2017. Cererile de finanţare transmise la alte adrese nu vor fi luate în considerare;
 • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus;

sau

 • Prin sistemul electronic MySMIS2014, după caz, în funcție de opțiunea solicitanților.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 februarie 2017 - 15 martie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021