Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNRR - Producție energie electrică - eoliană și solară - schema exceptată (finanțare 15 milioane de euro)

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare
 • IMM

Activități eligibile

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat
 2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare. În sensul ghidului, realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de producție, cu sau fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eolienne/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică.

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare.

 

Atenţie!

 • Solicitantul îşi asumă obligaţia de a nu primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 3.a la Ghid.
 • Cheltuielile aferente activităţilor proiectului realizate înainte de data depunerii ofertei pentru finanțare la Ministerul Energiei nu sunt eligibile a fi decontate în cadrul măsurii de investiții I1 (a se vedea secţiunea 1.8  privind ajutorul de stat).
 • Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii.
 • Costurile care nu sunt direct legate de realizarea unui nivel mai ridicat de protecție a mediului nu sunt eligibile.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul și anexele acestuia.

Valoare eligibilă proiecte

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 595.010.000 euro, compus din:

 • 457.700.000 euro (diferența de 2.300.000 euro până la valoarea întregului buget de 460.000.000 euro fiind suma alocată pentru asistența tehnică pentru Ministerul Energiei, conform PNRR) fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 137.310.000 euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021, fiind defalcat astfel:
Acțiune

Buget

       (euro)

Buget cu supracontractare

(euro)

Realizarea   capacităţilor   noi    de   producere   energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate

457.700.000 595.010.000
Din care:
Pentru proiecte cu capacități instalate mai mari de 1 MW (energie eoliană și solară) 382.700.000 497.510.000
Pentru proiecte cu capacități  instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) (energie eoliană și solară) 75.000.000 97.500.000

 

Pentru proiectele finanțate prin Investiția 1 Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul PNRR este de 100% din costurile eligibile, stabilite din perspectiva regulilor ajutorului de stat, conform art. 41 alin. (6) lit. b) și c) din Regulament, aplicându-se următoarea metodologie:

1. Art.41.6(b) ,,în cazul în care costurile de investiții în producția de energie din surse regenerabile pot fi identificate prin raportare la o investiție similară, mai puțin ecologică, care ar fi fost realizată în mod credibil în absența ajutorului, această diferență dintre costurile aferente celor două investiții permite identificarea costurilor legate de energia regenerabilă și constituie costurile eligibile.”

În acest caz, costurile eligibile sunt determinate ca diferența dintre costul investițional al unei centrale clasice, poluante, și costul unei centrale ce utilizează surse de energie regenerabilă.

Metodologia aferentă cazului mentionat la art.41.6(b) se aplică proiectelor cu capacități instalate:

 • cuprinse între 1 MW (exclusiv) și 40 MW (inclusiv) - pentru producția de energie electrica din surse solare
 • cuprinse între 1 MW(exclusiv) și 25 MW(inclusiv) - pentru producția de energie electrica din surse eoliene

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

 • 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană
 • 425.000 Euro/MW pentru energia solară,

în limita a 15 milioane de Euro pe întreprindere/pe proiect.

În urma aplicării acestei metodologii de calcul, se obține valoarea maximă a costurilor eligibile aferente proiectului, în funcție de care beneficiarul stabilește cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru oferta depusă care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea rezultată în urma aplicării metodologiei de calcul, cu respectarea plafoanelor maxime de mai sus.2. Art.41.6(c) ”pentru anumite instalații mici, în cazul în care o investiție mai puțin ecologică nu poate fi identificată din cauză că nu există instalații de dimensiuni reduse, costurile totale de investiții destinate realizării unui nivel mai ridicat de protecție a mediului constituie costurile eligibile.”

In acest caz, întregul cost investițional este eligibil pentru finanțare.

Metodologia aferentă cazului mentionat la art.41.6(c) se aplică proiectelor cu capacități instalate între 0,4 MW(exclusiv) și 1 MW(inclusiv) pentru producția de energie electrică din surse solare, iar pentru producția de energie electrică din surse eoliene se aplică proiectelor cu capacități instalate cuprinse între 0,4  MW(inclusiv) și 1 MW (inclusiv).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o ofertă.

Elaborarea ofertei se va face conform modelului din Anexa nr. 1. Aceasta se va transmite prin sistemul informatic, împreună cu toate anexele solicitate sau, dacă acesta nu este funcțional, vor fi transmise în format electronic la adresa de e-mail: res.pnrr@energie.gov.ro.

Notă fonduri-structurale.ro: La data actualizării fișei (31.03.2022), sistemul informatic nu era încă activ.

Update: Ministerul Energiei a transmis faptul că aplicațiile pentru apelul de proiecte se depun pe platforma PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home 

Obiectiv specific

Intervenția vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și cele stabilite în cadrul PNRR, prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie eoliană și solară.

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili (conform codului CAEN eligibil din ghid) sunt:

 • Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin și cu condiția înregistrării la ONRC în România, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și distribuție.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

31 martie 2022 - 22 iunie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Planul Național de Redresare și Reziliență

Axa prioritară:

Componenta 6 - Energie

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 30 noiembrie 2023
Ieri, 29 noiembrie 2023