Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Dunărea 3.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • GECT
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 3.1 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice şi sigure și a accesibilității echilibrate în zonele rurale şi urbane 

Aria eligibilă

 • ​14 state:
  • 9 State Membre (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania - landurile Baden Wurttemberg și Bayern, România, Slovenia și Slovacia);
  • 5 state non-UE (Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia și Ucraina - oblasturile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități locale / regionale / naționale;
 • Organisme de drept public
 • Organizații internaționale;
 • Camere de comerț;
 • Sindicate;
 • ONG-uri;
 • Organisme private (inclusiv IMM-uri)
 • Fiecare proiect trebuie să implice cel puțin 3 parteneri din 3 țări diferite: beneficiarul și 2 parteneri. Beneficiarul proiectului trebuie să facă parte dintr-o țară membră a Uniunii Europene.

  Organismele private din statele non-membre nu sunt eligibile.

  Organismele private nu pot avea calitatea de beneficiar (Lead Partner).

  Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Coridoare de transport care traversează regiunea Dunării (de ex. adresarea legăturilor lipsă, propunerea de soluții pentru îmbunătățirea sistemelor de management a traficului, inclusiv a traficului transfrontalier, dezvoltarea de planuri de acțiune / studii de fezabilitate care să dezvolte coridoarele de transport);
 • Rute de ciclism care traversează regiunea Dunării (de ex. adresarea legăturilor lipsă, propunerea de soluții pentru îmbunătățirea, dezvoltarea de planuri de acțiune / studii de fezabilitate care să dezvolte aceste rute);
 • Legături inter și multi-modale, inclusiv dezvoltarea de conexiuni ale porturilor cu drumuri și căi ferate pentru îmbunătățirea lanțurilor de transport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 59.345.302,73 euro din care:

 • FEDR: 50.910.917,75;
 • IPA: 3.300.163,83 euro;
 • ENI: 5.134.221,15 euro.

Alocarea financiară pentru Obiectivul Specific 3.1 și 3.2 este de 12.827.512,13 euro defalcată după cum urmează:

 • FEDR: 11.068.880,71 euro;
 • IPA: 671.049,92 euro;
 • ENI MD: 520.168,50 euro;
 • ENI UA: 567.413,00 euro.

Rata de cofinanțare maximă este de 85% (FEDR, IPA, ENI).

Perioada de implementare a unui proiect nu poate depăși 30 de luni.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se face online, prin intermediul aplicației eMS disponibilă aici. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 29 mai 2020
Ieri, 28 mai 2020