Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Dunărea 2.3

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • GECT
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.3 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice 

Aria eligibilă

 • ​14 state:
  • 9 State Membre (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania - landurile Baden Wurttemberg și Bayern, România, Slovenia și Slovacia);
  • 5 state non-UE (Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia și Ucraina - oblasturile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități locale / regionale / naționale;
 • Organisme de drept public
 • Organizații internaționale;
 • Camere de comerț;
 • Sindicate;
 • ONG-uri;
 • Organisme private (inclusiv IMM-uri)
 • Fiecare proiect trebuie să implice cel puțin 3 parteneri din 3 țări diferite: beneficiarul și 2 parteneri. Beneficiarul proiectului trebuie să facă parte dintr-o țară membră a Uniunii Europene.

  Organismele private din statele non-membre nu sunt eligibile.

  Organismele private nu pot avea calitatea de beneficiar (Lead Partner).

  Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

​Activitățile desfășurate în cadrul acestui obiectiv specific vizează îmbunătățirea abordărilor efective în ceea ce privește conservarea, restaurarea și managementul bio-coridoarelor și a zonelor umede cu relevanță transnațională pentru a contribui la o mai bună conservare a ecosistemelor europene relevante.

Rezultatul urmărit este cel al realizării de cadre strategice îmbunătățite și al dezvoltării de soluții concrete pentru a reface, conserva și îmbunătăți rețeaua de infrastructură verde / bio-coridoarele din regiunea Dunării alcătuită din habitate naturale și semi-naturale pentru a reduce fragmentarea ecosistemelor și a îmbunătăți conectivitatea între siturile Natura 2000 în vederea asigurării biodiversității. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru acest apel este de:

50.834.974,48 EURO (FEDR);

4.420.498,53 EURO (IPA);

4.653.192,00 EURO (ENI).

Ratele de cofinanțare maxime: 85% (FEDR, IPA, ENI) + 15% cofinanțare națională.

Cofinanțarea națională poate sa fie publică sau privată.

Alocarea financiară pentru Obiectivul Specific 2.3 este de 5,167,872.25 EURO defalcată după cum urmează:

FEDR: 4,410,625.53 EURO;

IPA:431,810.32 EURO;

ENI MD: 162,718.20 EURO;

ENI UA: 162,718.20 EURO.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se face online, prin intermediul aplicației eMS disponibilă aici. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță