Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Dunărea 2.1

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • GECT
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.1 Consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea riscului de inundații 

Aria eligibilă

 • ​14 state:
  • 9 State Membre (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania - landurile Baden Wurttemberg și Bayern, România, Slovenia și Slovacia);
  • 5 state non-UE (Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia și Ucraina - oblasturile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități locale / regionale / naționale;
 • Organisme de drept public
 • Organizații internaționale;
 • Camere de comerț;
 • Sindicate;
 • ONG-uri;
 • Organisme private (inclusiv IMM-uri)
 • Fiecare proiect trebuie să implice cel puțin 3 parteneri din 3 țări diferite: beneficiarul și 2 parteneri. Beneficiarul proiectului trebuie să facă parte dintr-o țară membră a Uniunii Europene.

  Organismele private din statele non-membre nu sunt eligibile.

  Organismele private nu pot avea calitatea de beneficiar (Lead Partner).

  Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Managementul calității apei, politici integrate, strategii, soluții, măsuri de a reduce poluarea, îmbunătățirea calității apelor Dunării și bazinele și sub-bazinele sale transnaționale
 • ​Soluții mai eficiente de tratare a apelor uzate care pot demonstra impact transnațional;
 • Abordări strategice și măsuri coordonate de prevenire a inundațiilor (de ex. coorodnare inter-sectorială) pentru râurile (bazinele) transnaționale relevante.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 59.345.302,73 euro din care:

 • FEDR: 50.910.917,75;
 • IPA: 3.300.163,83 euro;
 • ENI: 5.134.221,15 euro.

Alocarea financiară pentru Obiectivul Specific 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 este de 18.988.035,78 euro defalcată după cum urmează:

 • FEDR: 16.460.009,81 euro;
 • IPA: 974.337,27 euro;
 • ENI MD: 743.098,00 euro;
 • ENI UA: 810.590,70 euro.

Rata de cofinanțare maximă este de 85% (FEDR, IPA, ENI).

Perioada de implementare a unui proiect nu poate depăși 30 de luni.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se face online, prin intermediul aplicației eMS disponibilă aici. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 ianuarie 2019 - 08 martie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță