Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.3 Școală după școală

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Ministerul Educației.

Activități eligibile/cheltuieli eligibile

  • Activitatea 1 – Promovarea de măsuri integrate de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin programe de tip școală după școală (activitate obligatorie).

Prin intermediul acestui apel se dorește finanțarea activităților educaționale remediale, organizate pe grupe de elevi, constituite după opţiunile/posibilitățile şi nevoile identificate ale elevilor. Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar pentru dobândirea și consolidarea competențelor elevilor și participarea acestora la educație. În cadrul acestor activități sunt avute în vedere organizarea a 20 de ore/lună/elev (în medie a 5 ore activități remediale/saptamână/elev), cu prezentă fizică în clasă, cu personal didactic calificat din școala la care elevii sunt înscriși elevii, la care pot participa și elevi din alte școli. Aceste ore suplimentare, aferente cursurilor anului școlar 2020-2021, vor permite recuperarea deficitului de învățare cauzat de situația creată de pandemia de COVID-19, contribuind la o calitate îmbunătățită a educației. În cadrul operațiunii finanțate prin intermediul prezentului apel se va asigura finanțarea necesară pentru implementarea programului național pilot ”Școală după școală” – organizat și derulat în conformitate cu prevederile OUG 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat este de 146.163.000 lei (contribuția UE + contribuția națională), pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (Regiuni mai puțin dezvoltate / Regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rate (pentru regiunea dezvoltată - 11,29322655%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate - 88,70677345% din total).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 146.163.000 lei.

Depunerea proiectului

Cererea de finanțare se va depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană