Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.8 Economia sănătății

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Condiții beneficiari eligibili

 • Universități publice de Medicină și Farmacie singure sau în parteneriat cu actori relevanți:
  • alte autorități publice centrale și locale;
  • universităţi;
  • ONG-uri;
  • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
  • Ministerul Sănătății;
  • autorităţi de sănătate publică;
  • institute şi instituţii medicale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea 1: Elaborarea şi furnizarea programului postuniversitar în domeniul economiei sănătății

 • Sub-activitatea 1.1. Elaborarea curriculum-ului şi a materialelor de formare pentru programul de formare în domeniul economiei sănătății și integrarea acestuia în sistemul național de învățământ;
 • Sub-activitatea 1.2. Formarea personalului didactic implicat în furnizarea programului postuniversitar de formare profesională continuă şi/ sau programului postuniversitar de educație permanentă în domeniul economiei sănătății;
 • Sub-activitatea 1.3. Derularea în regim pilot a programului postuniversitar de formare profesională continuă şi/ sau programului postuniversitar de educație permanentă în domeniul economiei sănătății.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 3.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 2.661.203,20 euro, din care:
  • contribuția UE este de 2.262.022,72 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 399.180,48 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 338.796,80 euro, din care:
  • contribuția UE este de 271.037,44 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 67.759,36 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minima a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2020, respectiv 1 EURO = 4,8736 RON.

În cadrul acestui apel va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate şi cel mai mare punctaj în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană