Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 2.4 - „A doua șansă” - tinerii NEETs - NE, NV, V, C, B-I

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

2.4 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

 

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și agenţii, structuri / alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS);
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEC/MMPS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Ministerul Tineretului și Sportului • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizaţii sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Asociaţii profesionale;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională / pentru carieră;
 • Furnizori de servicii de mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
 • Furnizori de servicii de ocupare;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii / agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • ONG-uri.

Proiectele se pot depune de către un singur solicitant sau în parteneriat. Nu sunt eligibili partenerii transnaționali.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
 • Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de programe de tip „A doua șansă”;
 • Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare;
 • Activitatea 4 (activitate facultativă): Măsuri de sprijin de exemplu:
  • măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”;
  • măsuri de sprijin social / medical;
  • măsuri de acompaniere, precum servicii de îngrijire a persoanelor dependente de aceştia, în vederea facilitării participării membrilor grupului țintă la activitățile proiectului. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul pentru cele două apeluri de proiecte este alocat la nivelul regiunilor astfel:

 • pentru apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru), suma totală disponibilă este de 23.000.000,00 euro din care:
  • contribuția UE este de 19.550.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 3.450.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%). 
 • pentru apelul de proiecte destinat regiunii mai dezvoltate (București Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.000.000,00 euro din care:
  • contribuția UE este de 1.600.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 400.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).  

Valoarea totală maximă eligibilă este de 1.000.000,00 euro.

Valoarea totală minimă eligibilă trebuie să fie mai mare de 100.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2020, respectiv 1 EUR = 4,8721 LEI.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană