Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 1.3 - „A doua șansă” - tinerii NEETs - SE, SV Oltenia, SM

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

1.3 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială 

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și agenţii, structuri / alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS);
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEC/MMPS şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Ministerul Tineretului și Sportului • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizaţii sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Asociaţii profesionale;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională / pentru carieră;
 • Furnizori de servicii de mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
 • Furnizori de servicii de ocupare;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii / agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • ONG-uri.

Proiectele se pot depune de către un singur solicitant sau în parteneriat. Nu sunt eligibili partenerii transnaționali.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
 • Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de programe de tip „A doua șansă”;
 • Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare;
 • Activitatea 4 (activitate facultativă): Măsuri de sprijin de exemplu:
  • măsuri de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programului „A doua șansă”;
  • măsuri de sprijin social / medical;
  • măsuri de acompaniere, precum servicii de îngrijire a persoanelor dependente de aceştia, în vederea facilitării participării membrilor grupului țintă la activitățile proiectului. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat la nivelul regiunilor mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia este de 25.000.000,00 euro, din care:

 • contribuția UE este de 23.000.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 92%), iar
 • contribuția națională este de 2.000.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 8%). 

Valoarea totală maximă eligibilă este de 1.000.000,00 euro.

Valoarea totală minimă eligibilă trebuie să fie mai mare de 100.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2020, respectiv 1 EUR = 4,8721 LEI.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

12 octombrie 2020 - 14 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021