Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.16 Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizori de servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă

Obiectiv specific

OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Condiții beneficiari eligibili

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • entități relevante, respectiv:
  • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi;
  • furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați;
  • furnizori de servicii sociale;
  • organizaţii sindicale şi organizații patronale;
  • asociaţii profesionale;
  • camere de comerț și industrie;
  • ONG-uri;
 • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

Toate categoriile de entităţi eligibile menţionate mai sus, cu excepţia autorităților publice centrale sau locale, pot participa în cadrul proiectului atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare din entităţile eligibile (autoritățile publice centrale sau locale pot avea doar calitatea de partener).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Obiectivul acestui apel este de acordare de sprijin, prin diverse acțiuni detaliate mai jos, pentru înființarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderi sociale de inserție in mediul rural, inclusiv în ariile protejate din mediul rural.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 3 etape de implementare:

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale;
 • Etapa a III-a de sustenabilitate - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului.

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului (activitate obligatorie);

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (activitate obligatorie);

I.3. Derularea programelor de formare antreprenorială (activitate obligatorie);

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale (activitate relevantă), de ecemplu:

 • cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social;
 • activitati de consiliere, consultanță în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere;
 • dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii etc.

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate obligatorie);

I.6 Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie);

I.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie).

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale:

II.1. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie);

II.2 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie sociala finanțate (activitate obligatorie).

Etapa III de sustenabilitate - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului:

III.1 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri (activitate obligatorie).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat este de 30.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate și regiunii ITI Delta Dunării:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate, alocarea totală este de 27.000.000 euro din care:
  •  finanțarea FSE este de 22.950.000,00 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar
  • contribuția națională este de 4.050.000,00 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%;
  • minimum 18.900.000,00 euro sunt alocați pentru cheltuieli subsumate schemei de ajutor de minimis, din care:
   • finanțarea FSE este de 85%, respectiv 16.065.000,00 euro, iar
   • contribuția națională este de 15%, respectiv 2.835.000,00 euro.
  • maximum 8.100.000,00 euro sunt alocați pentru cheltuieli nesubsumate schemei de ajutor de minimis, din care:
   • finanțarea FSE este de 85%, respectiv 6.885.000,00 euro, iar
   • contribuția națională este de 15%, respectiv 1.215.000,00 euro.
 • pentru teritoriul ITI Delta Dunării, alocarea totală este de 3.000.000 euro din care:
  • finanțarea FSE este de 2.550.000,00 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar
  • contribuția națională este de 450.000,00 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.
  • minimum 2.100.000,00 euro sunt alocați pentru cheltuieli subsumate schemei de ajutor de minimis, din care:
   • finanțarea FSE este de 85%, respectiv 1.785.000,00 euro, iar
   • contribuția națională este de 15%, respectiv 315.000,00 euro.
  • maximum 900.000,00 euro sunt alocați pentru cheltuieli nesubsumate schemei de ajutor de minimis, din care:
   • finanțarea FSE este de 85%, respectiv 765.000,00 euro, iar
   • contribuția națională este de 15%, respectiv 135.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă nu poate fi mai mică sau egală cu 100.000,00 euro.

Minimum 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis) și maximum 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor nesubsumate schemei de ajutor de minimis. 

Procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant și parteneri, după caz, este prezentat în secțiunea 4.3.1.Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2020, respectiv 1 Euro = 4,8395 Lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană