Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening cancer de col uterin - etapa II - reg. NV

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții și partenerii eligibili sunt:

 • Ministerul Sănătății / autorități publice / Universități publice de Medicină și Farmacie / Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.).

Aplicantul / Liderul de parteneriat trebuie să demonstreze că are competențe în depistarea si diagnosticarea precoce a cancerului de col uterin (condiție de eligibilitate).

Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează derularea screeningului prin testare HPV / Babeș-Papanicolau în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, în vederea depistării leziunilor precanceroase și ale stadiilor incipiente ale cancerului de col uterin.

Activitatea 1: Furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin:

 • Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor și aparaturii medicale necesare derulării activităților/ sub-activităților de screening (Babeş Papanicolau/HPV) al cancerului de col uterin, precum şi a celor necesare înființării şi funcționării centrelor de prevenție a cancerului (ex. aparatură de laborator necesară derulării acțiunilor de screening/ aparatură de finalizare a leziunilor precanceroase, colposcoape, criocautere, electrocauter cu ansă diatermică, unități mobile etc.);
 • Sub-activitatea 1.2. Activități de identificare grup țintă și de acordare de sprijin (ex. identificare şi stabilire eligibilitate grup țintă, asigurare costuri de transport, eventuale costuri de curierat/ poștale pentru transmiterea rezultatelor investigațiilor efectuate, măsuri de acompaniere pentru persoanele vulnerabile care beneficiază de screening, etc.);
 • Sub-activitatea 1.3. Derularea screeningului primar prin testare Babeş-Papanicolau şi testare HPV în regim pilot în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin;
 • Sub-activitatea 1.4. Realizarea triajului citologic la femeile identificate cu teste HPV pozitive la screening-ul primar şi depistarea precoce a infecției cu HPV la femeile identificate cu teste Babeș – Papanicolau pozitive la screening-ul primar;
 • Sub-activitatea 1.5. Diagnosticul și tratamentul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin și reevaluarea periodică (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate în programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin;
 • Sub-activitatea 1.6. Tratamentul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin a pacientelor tratate pentru leziuni depistate în programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (Chiuretaj cu biopsia de col uterin);
 • Sub-activitatea 1.7. Sprijinirea grupului țintă, în special a pacienților diagnosticați în programul de screening în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și ajustării acestora, după nevoi (ex. peer-to-peer suport, consiliere psihologică și alte servicii adaptate și necesare etc.);
 • Sub-activitatea 1.8. Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin (ex. cheltuieli cu personal, cheltuieli de administrație, cheltuieli de tip FEDR, etc.).

Activitatea 2: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col;

Activitatea 3: Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este dedicată exclusiv regiunili mai puțin dezvoltate Nord-Vest și este de 10.500.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • contribuția UE este de  8.925.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 1.575.000,00 (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 10.500.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii august 2020, respectiv 1 EUR = 4,8318 RON.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se ve efectua prin intermediul sistemului electronic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană