Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitant eligibil:

 • Institut sau instituţie medicală publică – spitalele publice cu servicii de obstetrică-ginecologie de nivelul III care au competență la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect. Este obligatoriu ca acesta să fie localizat în regiunea de dezvoltare pentru care aplică, cu excepția regiunii Sud-Muntenia pentru care instituția care are rol de solicitant poate fi localizată și în regiunea București-Ilfov.

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Instituțiile și structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția CNAS și a caselor de asigurări de sănătate;
 • Autorități ale administrației publice locale (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2 detaliate mai jos);
 • Autorități publice - spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 • ONG-uri relevante (exclusiv pentru subactivitatea 1.2. și/ sau activitatea 2 detaliate mai jos).

Este obligatorie derularea proiectului în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează servicii medicale de screening prenatal.

 Tipuri de activități eligibile:

Activitatea 1: Furnizarea de servicii medicale de screening prenatal:

 • Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor necesare și/ sau a serviciilor necesare pentru derularea activităților/ sub-activităților de screening prenatal, inclusiv al celor necesare înființării şi funcționării centrelor de screening prenatal;
 • Sub-activitatea 1.2. Măsuri de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă;
 • Sub-activitatea 1.3: Măsuri de screening prenatal:
  • Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deţine documente medicale care să ateste existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV);
  • Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deţine documente medicale ce atestă existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV);
  • Screening prenatal (S11- S19+6 zile);
  • Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestaţional);
  • Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică uşoară);
  • Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III);
  • Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă cu tulburări de coagulare/ trombofilii ereditare şi dobândite.
 • Sub-activitatea 1.4: Alte măsuri de screening prenatal;
 • Sub-activitatea 1.5. Sprijin pentru înființarea/ asigurarea funcționalității centrelor de screening prenatal (ex. cheltuieli cu personal, cheltuieli de administrație, cheltuieli de tip FEDR, etc.).

Activitatea 2: Activități de informare, educare, conştientizare a grupului țintă al serviciilor de screening prenatal:

Activitatea 3: Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Este obligatorie includerea în propunerile de proiecte a sub-activităților 1.1., 1.3., 1.4 . și 1.5. (activitatea 1) (eligibilitate proiect).

Valoarea financiară bugetată pentru activitatea 1 - sub-activitățile 1.1., 1.3, 1.4. și 1.5. nu poate fi mai mică de 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat este de 21.500.000 euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională) la nivelul ambelor categorii de regiuni, după cum urmează:

 • pentru apelul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 17.500.000 euro (cofinanțarea UE+cofinanțarea națională), din care:
  • cofinanțarea UE este de 14.875.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar
  • cofinanțarea națională este de 2.625.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

Alocarea totală disponibilă la nivelul fiecăreia din regiunile mai puțin dezvoltate este de 2.500.000 euro/regiune (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională), din care:

 • cofinanțarea UE este de 2.125.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar
 • cofinanțarea națională este de 375.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%). 

 

 • pentru apelul dedicat regiunii dezvoltate (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 4.000.000 euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională), din care:
  • cofinanțarea UE este de 3.200.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar
  • cofinanțarea națională este de 800.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Alocarea totală disponibilă la nivelul unui proiect pentru regiunea dezvoltată dezvoltate este de 2.000.000 euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională), din care:

 • cofinanțarea UE este de 1.600.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar
 • cofinanțarea națională este de 400.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Vor fi finanţate proiecte care sunt implementate la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, București-Ilfov) (element de eligibilitate proiect). 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect pentru fiecare din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate este de 2.500.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect pentru regiunea dezvoltată este de 2.000.000 euro. 

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minima a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Cursul de schimb valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii iulie, respectiv 1 EURO = 4.844 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

22 iulie 2020 - 16 octombrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță