Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 - Subventii Ministerul Sanatatii Covid-19

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală
  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

  • Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu instituțiile relevante;
  • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate singură sau în parteneriat cu alte instituții relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Măsuri de sprijin pentru personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare. 
    • subvenționarea cheltuielilor efectuate cu stimulentul de risc acordat în condițiile și cuantumul prevăzut la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare;
    • pot fi solicitate la rambursare acele cheltuieli cu acordarea stimulentelor de risc pentru care solicitantul/beneficiarul finanțării prin prezentul apel de proiecte a efectuat verificarea respectării prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și regiunii dezvoltate București- Ilfov este de 66.000.000,00 euro (contribuția UE + contribuția națională).

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursable a unui proiect este de 101.000 de euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 47.000.000,00 euro si se stabilește în corelare cu numărului persoanelor din grupul țintă, respectiv cu valoarea subvențiilor acordate pentru stimulentul de risc.

Cursul de schimb valutar este cursul Inforeuro aferent lunii februarie 2021 respectiv 1 EURO = 4,8761 RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se depun prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană