Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 - Subventii Ministerul Sanatatii Covid-19

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală
  • Autoritatea publică centrală
  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

  • Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu instituțiile relevante;
  • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate singură sau în parteneriat cu alte instituții relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Măsuri de sprijin pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2
    • subvenționarea cheltuielilor efectuate cu stimulentul de risc acordat în condițiile și cuantumul prevăzut la art. 8 alin.(1) din OUG nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    • pot fi solicitate la rambursare acele cheltuieli cu acordarea stimulentelor de risc pentru care solicitantul/beneficiarul finanțării prin prezentul apel de proiecte a efectuat verificarea respectării prevederilor art. 8 alin. (5) din OUG nr. 43/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și regiunii dezvoltate București- Ilfov este de 120.000.000,00 euro (contribuția UE + contribuția națională).

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursable a unui proiect trebuie să fie mai mare de 100.000 de euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 85.000.000,00 euro si se stabilește în corelare cu numărului persoanelor din grupul țintă, respectiv cu valoarea subvențiilor acordate pentru stimulentul de risc.

Cursul de schimb valutar este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020 respectiv 1 EURO = 4,8435 RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se depun prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 mai 2020 - 15 octombrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 21 octombrie 2020
Ieri, 20 octombrie 2020