Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.4 - Sprijin persoane vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Furnizor servicii sociale

Obiectiv specific

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu actori sociali relevanți asistenței sociale, respectiv asistenței medical comunitară, cu reprezentare națională.

În cadrul acestui apel de proiecte, prin actori sociali relevanți se înțeleg acele persoane juridice care au experienţă în domeniul uneia dintre activitățile proiectului în care vor fi implicate și pot acoperi aceste activități la nivel național.
În cadrul acestui apel de propuneri de proiecte nu sunt eligibili partenerii transnaționali.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vulnerabile (persoane vârstnice și persoane cu dizabilități)

În cadrul acestei activități vor fi sprijinite măsuri de tipul:

 • sprijin material si financiar acordat asistenților sociali/ lucratorilor sociali/ asistenților medicali comunitari care sunt implicați în sprijinirea persoanelor in varsta aflate in izolare la domiciliu sau cu restrictii de deplasare, a persoanelor cu dizabilitati si a familiilor care au in ingrijire persoane cu dizabilitati pe perioada de epidemie cu COVID 19;
 • asigurarea de materiale specifice pentru protectia colectiva si individuala, atat pentru personalul implicat in furnizarea serviciilor de sprijin, cat si pentru beneficiarii acestor servicii;
 • asigurarea de materiale, consumabile specifice pentru dezinfectia si igienizarea locuintelor, mijloacelor de transport, bunurilor si echipamentelor etc.

Activitatea 2 (relevantă și obligatorie): Înființarea și dezoltarea unui centru de coordonare și monitorizare care include servicii de tip call center

În cadrul acestei activități vor fi prevăzute următoarele tipuri de măsuri:

 • oferirea de consiliere și informare, prin intermediul serviciilor de tip call center, în vederea direcționării persoanelor din grupul țintă către autoritățile publice cu atribuții în domeniul problemelor si nevoilor identificate sau către structurile societății civile sau către furnizorii publici sau privați care pot sprijini persoanele din grupul țintă în vederea depășirii situației de vulnerabilitate în contextul măsurilor luate de autorități în vederea limitării răspândirii epidemiei,;
 • contactarea autorităților publice responsabile de la nivel local sau central sau a actorilor sociali relevanți (societate civilă sau furnizori de servicii sociale) în vederea identificării de măsuri punctuale de sprijin pentru persoanele aflate în situație de vulnerabilitate în contextul măsurilor luate de autorități în vederea limitării răspândirii epidemiei;
 • monitorizarea implementării măsurilor de sprijin necesare persoanelor din grupul țintă în vederea monitorizării ieșirii din starea de vulnerabilitate în contextul măsurilor luate de autorități în vederea limitării răspândirii epidemiei, inclusiv prin intermediul serviciilor de tip call center;
 • identificarea persoanelor vârstnice si a persoanelor cu dizabilitati si a problemelor și nevoilor cu care se confruntă aceste persoane în contextul măsurilor luate de autorități în vederea limitării răspândirii epidemiei, inclusiv prin intermediul serviciilor de tip call center;
 • realizarea unei baze de date permanente cu cazurile de persoane aflate în dificultate în contextul măsurilor luate de autorități în vederea limitării răspândirii epidemiei și transmiterea acesteia către autoritățile publice locale sau centrale în vederea fundamentării acțiunilor necesare pentru ameliorarea situației de vulnerabilitate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), cât și regiunii dezvoltate București-Ilfov este de 18.000.000,00 euro (contribuția UE + contribuția națională).

În cadrul acestui apel de proiecte va fi finanţat un proiect care este implementat la nivel național.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului trebuie să se încadreze în alocarea financiară stabilită, la care se poate adăuga, dacă este cazul, coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 EURO = 4,8435 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană