Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.2 - Stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Agenție guvernamentală
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.2 Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

Condiții beneficiari eligibili

 • Instituții de învățământ (ISCED 0 - 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați;
 • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);
 • Instituții de cult si asociații religioase;
 • Instituții / agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar;
 • ONG.

Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.2. și OS.6.3 vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

 • Activitatea 1 Pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a scolii (activitate relevantă și obligatorie);
  • Sub-activitatea 1.1 Servicii de suport educațional (sub-activitate relevantă și obligatorie);
  • Sub-activitatea 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin (sub-activitate relevantă și obligatorie);
  • Sub-activitatea 1.3 Activități recreative și de socializare (activitate relevantă);
 • Activitatea 2 Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare (activitate relevantă);
 • Activitatea 3 Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială (activitatea relevantă și obligatorie);
 • Activitatea 4 Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate (activitate relevantă);
 • Activitatea 5 Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară (activitate relevantă).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Proiectele depuse în cadrul acestui apel sunt destinate exclusiv regiunilor de dezvoltare mai puțin dezvoltate (Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord Vest).

Bugetul alocat este de 30.000.000,00 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • contribuția UE este de 25.500.000,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
 • contribuția națională este de 4.500.000,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea eligibilă a unui proiect mic* este de maxim 300.000,00 euro. ( *grup țintă între minim 30 și maxim 90 persoane)
Valoarea eligibilă a unui proiect mare** este de maxim 1.000.000,00 euro. (** grup țintă de minim 91 de persoane).

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

25 februarie 2020 - 25 iunie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021