Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.4 - Creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizori de servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.4 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Condiții beneficiari eligibili

 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Universități;
 • Parteneriate ale solicitanților menționați mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

 • ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  • Servicii de informare și consiliere profesională;
  • Servicii de mediere a muncii.
 • ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 2.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • contribuția UE este de 1.700.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
 • contribuția națională este de 300.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 400.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii ianuarie 2020, respectiv 1 EURO = 4,7821 RON.

Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 18 de luni.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 ianuarie 2020 - 11 mai 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021