Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.12

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Condiții beneficiari eligibili

 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Asociații profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare;
 • Furnizori de FPC autorizați, publici şi privați,
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • ONG-uri.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul apelului vor fi susținute în mod corelat și unitar activități din cadrul OS 6.12, menite să sprijine participarea la programele de formare profesională continuă. 

 • Activitatea 1 - Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu susținerea proceselor de validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă - activitate relevantă și obligatorie;
 • Activitatea 2 - Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătățirea abilităților de bază și transversale, atât profesionale, cât și non-profesionale, precum și a competențelor antreprenoriale - activitate relevantă și obligatorie;
 • Activitatea 3 - Acțiuni de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale – activitate relevantă;
 • Activitatea 4 - Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC – activitate suport;
 • Activitatea 5 - Alte acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practici – activitate suport.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 60.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 60.000.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 51.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 9.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 1.000.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cursul de schimb folosit este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2019, respectiv 1 EURO = 4.7271 lei.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

04 octombrie 2019 - 30 ianuarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021