Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.13 Prima cameră

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative
 • Furnizor servicii sociale

Obiective specifice

OS 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității
OS 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice centrale și locale cu responsabilităţi în domeniu singure sau în parteneriat cu entități relevante;
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu entități relevante:
  • Furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii;
  • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
  • Furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă (consiliere/orientare și mediere pe piața muncii) acreditați în condițiile legii;
  • Furnizori de servicii medicale autorizați în condițiile legii.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni susținute din Fondul Social European:

 • Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate (servicii de tip rezidențial) către servicii la nivelul comunităţii, inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR;
 • Sprijin pentru furnizarea programelor de asistență tinerilor (cu vârsta până la 18 ani sau până la 26 ani dacă urmează programe de educație/formare) din instituțiile de tip rezidențial în vederea pregătirii pentru a avea o viață independentă și după părăsirea sistemului de protecție, prin dezvoltarea de programe complexe și de integrare socio economică la nivelul comunității, care să promoveze inclusiv cooperarea cu mediul de afaceri local (ex. locuințe protejate, locuinţe sociale, apartamente de tip familial, case de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii comunitare de sănătate și asistență socială integrate, centre de tip respiro etc.), inclusiv în complementaritate cu FEDR/FEADR.

Pentru realizarea acțiunilor vor fi susținute din POCU următoarele activități eligibile:

 • Activitatea 1: Dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție speciala a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor începând cu anul 2016 (activitate relevantă și obligatorie);
 • Activitatea 2: Dezvoltarea si furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea pe piața muncii a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor în ultimii 4 ani (activitate relevantă și obligatorie);
 • Activitatea 3: Sprijin acordat pentru susținerea tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuințe și a plății utilităților (activitate relevantă și obligatorie).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 23.000.000,00 euro, repartizat la nivelul regiunilor de dezvoltare după cum urmează:

 • regiuni mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia): 21.000.000,00 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care:
  • cofinanțarea UE este 17.850.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar
  • cofinanțarea națională este de 3.150.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).
 • regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov): 2.000.000,00 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care:
  • cofinanțarea UE este de 1.600.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 80%), iar
  • cofinanțarea națională este de 400.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 1.000.000,00 euro.
Procentul minim de cofinanțare proprie este prezentat în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2019, respectiv 1 EURO = 4,7515 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemului electronic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

30 octombrie 2019 - 07 februarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021