Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening boli cardiovasculare

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu personalitate juridică cu atribuții de nivel național în domeniul:
  • prevenirii, supravegherii și controlului bolilor netransmisibile;
  • elaborării strategiilor și politicilor din domeniul combaterii și controlului bolilor netransmisibile și a proiectelor de acte normative, norme, metodologii si instrucțiuni derularea și implementarea intervențiilor de sănătate în domeniul bolilor netransmisibile;
  • supravegherii stării de sănătate a populației, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;
  • elaborării metodologiei, instrumentelor si indicatorilor de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sănătate publică, de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate;
  • managementului sănătății publice;
  • colectării, analizei și diseminării de date statistice privind sănătatea publică.

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu personalitate juridică cu atribuții în domeniul:
  • prevenirii, supravegherii și controlului bolilor netransmisibile;
  • elaborării strategiilor și politicilor din domeniul combaterii și controlului bolilor netransmisibile și a proiectelor de acte normative, norme, metodologii si instrucțiuni derularea și implementarea intervențiilor de sănătate în domeniul bolilor netransmisibile;
  • supravegherii stării de sănătate a populației, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;
  • elaborării metodologiei, instrumentelor si indicatorilor de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sănătate publică, de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate;
  • managementului sănătății publice;
  • colectării, analizei și diseminării de date statistice privind sănătatea publică.
 • Institut sau instituție medicală publică care deține secție de cardiologie. Aceasta trebuie să fie unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății sau administrației publice locale;
 • Universități publice de Medicină și Farmacie;
 • Societăți profesionale, organizate sub forma de ONG-uri care desfășoară activități educaționale şi de cercetare în domeniul screening-ului şi prevenției cardiovasculare;
 • ONG-uri relevante pentru domeniul proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitatea 1: Elaborarea metodologiei pentru programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular:
  • Sub-activitatea 1.1: Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. utilizarea modelului de calcul Score al Societății Europene de Cardiologie, în conformitate cu Recomandările Ghidului European de Prevenție a Bolilor Cardiovasculare);
  • Sub-activitatea 1.2: Activități de informatizare a bazelor de date ale screeningului, integrate cu sistemele informatice ale programului național (ex. registrele naționale), cu accesul parolat online al tuturor furnizorilor în scopul identificării CNP al persoanelor testate în programul de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular;
  • Sub-activitatea 1.3: Monitorizarea la nivel național și controlul implementării programului de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular;
  • Sub-activitatea 1.4: Analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniu.
 • Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular:
  • ​Sub-activitatea 2.1: Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate și acreditarea acestuia conform normelor în vigoare;
  • Sub-activitatea 2.2: Derularea programului/ programelor de formare/ instruire pentru specialiștii implicați în derularea programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular.
 • Activitatea 3: Furnizarea de servicii medicale prin programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular:
  • ​Sub-activitatea 3.1: Achiziționarea echipamentului necesar derulării activităților/ sub-activităților de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular;
  • Sub-activitatea 3.2: Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă, format din persoane care vor beneficia de programul național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. asigurare costuri de transport, măsuri de acompaniere, etc.);
  • Sub-activitatea 3.3: Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc cardiovascular;
  • Sub-activitatea 3.4: Efectuarea investigațiilor necesare identificării riscului cardiovascular (ex. analiza colesterol (LDL), glicemia a jeun, testul hemoglobinei glicate, profilul glicemic complet, profilul lipidic complet, funcția renală (uree, creatinina, acid uric) etc.);
  • Sub-activitatea 3.5: Evaluarea factorilor de risc psiho-sociali (pe bază de chestionar) la pacienții cu risc cardiovascular înalt, în vederea identificării posibilelor bariere pentru schimbarea stilului de viată şi pentru aderența la tratament;
  • Sub-activitatea 3.6: Activități suport pentru derularea programelor de screening la nivel național în vederea identificării pacienților cu factori de risc cardiovascular (ex. asigurare costuri aferente deplasării în comunități pentru personalul implicat în derularea screeningului, etc.).
 • Activitatea 4: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular;
 • Activitatea 5: Sprijin pentru furnizarea de servicii de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular prin susținerea înființării şi funcționării unor centre de screening.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 20.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni, după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 17.741.354,69 euro, din care:
  • contribuția UE este de 15.080.151,49 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 2.661.203,20 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.258.645,31 euro, din care:
  • contribuția UE este de 1.806.916,25 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 451.729,06 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 20.000.000 euro.

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă pe care o gestionează în cadrul parteneriatului, după cum urmează:

Regiuni de dezvoltare Co-finanțarea UE % Co-finanțarea națională (publică+ proprie)%, din care: Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora Instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale Instituțiile de învățământ superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari Beneficiari persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică % Cofinanțare proprie % Cofinanțare publică %
Regiune mai puțin dezvoltată 85 15 15 2 13 2 13 0 15
13Regiune mai dezvoltată 80 20 20 2 18 2 18 0 20

 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 aprilie 2020 - 01 mai 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021