Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.8

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Sănătății;
 • Ministerul Sănătății în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice, universități, ONG-uri relevante);
 • Autorități publice (inclusiv cei din autoritățile de sănătate publică, institutele şi instituțiile medicale);
 • Autorități publice (inclusiv cei din autoritățile de sănătate publică, institutele şi instituțiile medicale) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice, universități, ONG-uri relevante).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru personalul medical implicat în implementarea programelor prioritare la nivel național și local (nivel regional, județean) de sănătate.
  • Sub-activitatea 1: Derularea programelor de formare profesională specifică pentru personalul implicat în domeniile prioritare de sănătate identificate în acest ghid (nivel național, nivel regional, județean și local) inclusiv sisteme de simulare a unor activități clinice în domeniile prioritare, dacă este cazul.
  • Sub-activitatea 2: Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practică, a procedurilor precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare profesională aferente programelor prioritare în domeniul, necesare pentru domeniul medical din Romania. Noile programe de formare pot viza inclusiv includerea în Codul Ocupațiilor din Romania a unui/ unor standard(e) profesional(a) ca suport pentru noi calificări/ specializări, necesare în domeniul medical, relevante obiectivelor vizate de prezentul ghid. Dezvoltarea noilor programe de formare este eligibilă inclusiv pentru situațiile în care formarea profesională vizează calificări noi, nereglementate în Romania, dezvoltate în spațiul occidental;
  • Sub-activitatea 3: Dezvoltarea de module de formare în domeniile prioritare de sănătate pe platforme de e-learning pentru schimburile de cunoștințe. Achiziția sau dezvoltarea de noi platforme de e-learning nu este eligibilă spre finanțare în cadrul acestui apel de propuneri de proiecte.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 64 747 058.82 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 57 819 123.53 euro, din care:
  • contribuția UE este de 49 146 255.00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 8 672 868.53 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 6 927 935.29 euro, din care
  • contribuția UE este de 5 542 348.23 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 1 385 587.06 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 1.200.000 euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei
entități care are calitatea de partener.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii cotombrie 2016.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

17 octombrie 2016 - 15 februarie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță