Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.6 A doua șansă

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Agenție guvernamentală
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.4 Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Condiții beneficiari eligibili

 • Agenţii, structuri / alte organisme aflate în subordinea / coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
 • Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale);
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) şi instituţii subordonate;
 • Instituţii / agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri.

Este obligatoriu ca proiectul să se depună în parteneriat, fiind obligatoriu ca din parteneriatul creat pentru implementarea proiectului să facă parte un Inspectorat Şcolar Judeţean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în calitate de solicitant sau partener.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”:

 • dezvoltarea profesională / îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, a personalului de sprijin și didactic auxiliar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile grupului țintă

Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții:

 • readucerea în sistemul de educație și formare tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie

Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de programe „A doua șansă”:

 • programele „A doua șansă” se vor organiza conform Metodologiei privind organizarea programului „A doua șansă” pentru învăţământul primar / Metodologiei privind organizarea programului „A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5248/ 2016 privind aplicarea Programului „A doua şansă”

Activitatea 4 (activitate relevantă și obligatorie): Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare:

 • acțiuni și campanii de promovare personalizate în funcție de particularitățile grupului țintă vizat, în scopul informării potențialilor participanți dar și a părinților / turorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul „A doua șansă” și la alte măsuri complementare, cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie

Activitatea 5 (activitate facultativă): Promovarea unor măsuri de mobilitate pentru personalul didactic:

 • seminarii, conferințe, schimb de bune practici, proiecte de succes, măsuri inovatoare etc.

Activitatea 6 (activitate facultativă): Măsuri de sprijin

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul total alocat la nivelul categoriilor de regiuni este detaliat mai jos:

 • pentru apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 144.995.431,00 euro, din care:
  • contribuția UE este de 123.246.116,35 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 21.749.314,65 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru apelul de proiecte destinat regiunii mai dezvoltate (București Ilfov), suma totală disponibilă este de 18.459.315,00 euro, din care:
  • contribuția UE este de 14.767.452,00 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 3.691.863,00 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 2.000.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii iunie 2019, respectiv 1 EURO = 4,7623 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 iunie 2019 - 30 ianuarie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021