Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.4 - Bunicii comunității ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Condiții beneficiari eligibili

 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu actorii sociali relevanți;
 • Autorități publice locale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii sociali relevanți.

Autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniu care nu au calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale nu pot aplica în cadrul acestui apel de proiecte decât în parteneriat cu actorii sociali relevanți. În cazul in care o autoritate publică locală cu responsabilităţi în domeniu aplică în calitate de solicitant unic, fără a avea un partener, atunci aceasta trebuie să facă dovada că este furnizor de servicii sociale acreditat in condiţiile legii, caz în care se încadrează în categoria de solicitanţi eligibili „Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii” şi poate aplica singură, fără partener / parteneri.

Prin actori sociali relevanți se înțeleg acele persoane juridice care au experienţă în domeniul uneia dintre activitățile proiectului în care vor fi implicate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea realizării OS 4.4 pentru persoanele vârstnice vor fi susținute din POCU următoarele tipuri de acțiuni:

 • Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii / accesului la servicii integrate (ex. consiliere, servicii psiho-socio-medicale, măsuri de acompaniament etc.) în concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.

Activitatea 1: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice:

 • înființarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice;
 • dezvoltarea serviciilor sociale existente (dotari cu echipamente, mobilier, utilitati, materiale, formare profesionala, schimb de bune practici etc).

Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice:

 • servicii sociale fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială sau alte servicii sociale stabilite conform legislației în vigoare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 2.000.000,00 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care:

 • cofinanțarea UE este de 1.700.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%);
 • cofinanțarea națională este de 300.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 600.000,00 euro.

Cofinanțarea națională (cofinanțarea publică și cofinanțarea proprie)
Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secţiunea 4.3.1. Cofinanţarea proprie minimă a beneficiarului, din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii iunie 2019, respectiv 1 EURO = 4,7623 RON.

Aria eligibilă

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi finanţate proiecte care sunt implementate in teritoriul ITI Delta Dunării.
Zona ITI Delta Dunării reprezintă arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016). Teritoriul ITI Delta Dunării este alcătuit din 38 Unități Administrativ – Teritoriale:

 • 5 urbane: Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, municipiul Tulcea;
 • 33 rurale: Baia, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor, Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 iunie 2019 - 28 august 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021