Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.13 - studenți

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten țial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate
 • Angajatori
 • Asociații profesionale
 • Camere de comerț și industrie
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială

Cererile de finanțare se pot depune atât de către aplicanți unici, cât și în parteneriat, constituit din categoriile de solicitanți și parteneri eligibili menționate mai sus.

Activităţi eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități eligibile:

 • Obligatorii:
  • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7);
 • Secundare:
  • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional / local;
  •  Organizarea și derularea de programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii;
  • Elaborarea parteneriatelor / convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);
  • Organizarea de stagii de practică în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat progrese vizibile în domeniile vizate de proiect;
  • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin programe de internship / programe de învățare la locul de muncă, adresate studenților din instituțiilor de învățământ superior (ISCED 5-7);
  • Formarea de competențe antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 30.000.000 euro, din care contribuția UE este de 25.500.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 4.500.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 1.000.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2019, respectiv 1 EURO = 4,7517 RON.

Cererile de finanțare trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. Proiectele pot fi implementate atât la nivel regional, cât și multi-regional.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

24 mai 2019 - 30 septembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021