Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.14 - elevi

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

OS 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

 • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către MEN
 • Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
 • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal și postliceal (nivel ISCED 2, 3, 4)

Cererile de finanțare se pot depune atât de către aplicanți unici, cât și în parteneriat, constituit din categoriile de solicitanți și parteneri eligibili menționate mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acţiuni de îmbunătățire a tranziției de la educație la viața activă a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 - 5) în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin:

 • Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potențial angajator, prin organizarea de programe de internship / traineeship etc., inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de muncă;
 • Organizarea și derularea de programe de învăţare la locul de muncă (internship / traineeship, stagii de practică etc.), inclusiv prin învățământ dual, formare de competențe antreprenoriale prin firma de exercițiu, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii. Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unitățile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional / local.â

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 70.000.000,00 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care cofinanțarea UE este de 59.500.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea naționala este de 10.500.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 500.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cursul valutar este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2019, respectiv 1 EURO = 4,7517 RON.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi finanţate proiecte care sunt implementate în una sau mai multe regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud-Muntenia) (criteriu de eligibilitate proiect). Proiectele care vor viza regiunea dezvoltată București-Ilfov vor fi declarate neeligibile.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

24 mai 2019 - 12 septembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021